Covid-19 virüsün turizm sektörüne etkileri nelerdir?

Covid-19 virüsün turizm sektörüne etkileri nelerdir?

1- Turizmin ülke ekonomisine etkileri nelerdir?

Ülkenin ve halkın Gelir sağlamasını sağlar

Kültürel etkileşimi arttırır.

Sosyal etkileşimi arttırır.

Ülke tanıtımını sağlar.

Ulaşım araçlarının gelişmesine yol açar.

Turizmin gelişmesine paralel olarak, gelir etkisinin artması, tarım sektöründe üretim kalitesinin artmasına neden olur.

Ulusların birbirini tanıması, dostane ilişkilerde bulunmasında turizmin rolü büyüktür. Evrensel barışın doğmasına turizm katkıda bulunur.

Bir yörede turistik hareket ve yatırımların artması, hizmet sektörünün önem kazanmasına ve gelişmesine neden olur.

Turistler gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bu yönüyle turizm bir kültür taşıyıcısı görevi yapmaktadır. Turizmle farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, yaşam tarzları ve diller birbirini tanır.

2- Turizimin istihdama etkisi nelerdir?

Turizm sektöründe kadınların, part-time çalışanların, ikinci bir işi olanların ve çok

genç ya da çok yaşlı kişilerin çalıştırıldığı yaygın olarak gözlenmektedir. Ev kadınları,

öğrenciler ve emekliler gibi işsizlik istatistiklerinde yer almayan kişilerin, mevsimlik olarak

yoğun bir biçimde işe alınmaları nedeniyle, turizm sektörünün işsizlik sorununun çözümüne

katkısı ilk bakışta görüldüğü kadar fazla değildir. Diğer taraftan, bazı turizm işletmelerinin

imalat sanayine oranla daha iyi iş koşulları ya da ücret sağlayarak mevsimlik işgücü talebinde

bulunması, söz konusu sektörlerden turizme işgücü akımına yol açacaktır. Turizm sektörünün

bu özelliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu sektörün geliştirilmesi ile yeni iş

olanaklarının arttırılmasında, dolayısıyla istihdam üzerinde önemli rol oynayacaktır. Örneğin,

bir ülkede turizmin gelişmesi üst yapı yatırımlarının ve döviz gelirlerinin artışına yol açacak,

bu durum da önemli ölçüde yeni istihdam olanaklarının açılmasına imkân sağlayacaktır.Antalya bölgesinde otellerde çalışan komi garson oda görevlisi gibi meslek dallarında çalışanların gelir elde edip ülkede yaşayan bireylere iş ve gelir kapısı olması gösterilebilir.

3- E-turizm nedir?

Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ülkemizde tüm sektörleri etkilediği gibi bacasız sanayi olarak adlandırdığımız turizmi de büyük oranda etkilemektedir.

Turizmde bilgi ve teknoloji ilk olarak bilgisayarlı rezervasyonla başlayıp , global dağıtım ve turzimde internet kullanımı evrelerini takip etmektedir.

Bilgi ve teknolojideki bu gelişmeleri kendi bünyelerine uygulayan turizm işletmeleri diğer turizm işletmelerine oranla kendileri için fark oluşturmuş durumdalar.

Turizmi  kendi içerisinde gruplandırırsak konaklama,seyahat ve ulaştırma olarak üç temel kategoriye ayırıldığını söyleyebiliriz.

Kısaca Hizmetin pazarlama, satış, tanıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları ve ortamında yapılmasıdır.

4- Covid 19 sürecinin turizmi etkileyen olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

OLUMSUZ YÖNLER-

Turist sayısı azalması sonucu durgunluk olur.

Covid yüzünden etkilenen ülkelerin parasının değer kaybetmesi sonucu alım gücünle beraber kişilerin kısıtlamaya gitmesi muhtemeldir

Uçak seferlerinin iptali veya durdurulması sonucu yaşnan aksaklıklar nedeniyle turizimin kötü etkilenmesi

hastalıktan korkanların seyahat ve turizm etkiliklerini ertelemesi nedendir.

Öncelikle, turist sayılarında ve turizm gelirlerinde önemli ölçüde düşüşler yaşanacağı malumdur.

Ülkeler arası giriş çıkış yasakları nedeniyle oluşan aksaklıklar sonucu turist gelmesinin önünün kapanması etkileyebilir.

OLUMLU YÖNLER-

Müşteri azlığı nedeniyle fiyatlardaki düşüş sonucu yerel halk için tatil fırsatı olması sayılabilir.

Turizm ile ilgili kredi faizlerinin düşmesi olabilir.

Turizm seferberliğiyle halkın sahillere akın etmesinin sağlanması sayılabilir.

Bugün Covid-19 virüsün turizm sektörüne etkileri nelerdir? soruna cevap aradık okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir