Bilgisayar – Yazılım Mühendisliği bitirme tez projesi örnekleri

Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği bitirme tez projesi örnekleri

Bilgisayar – Yazılım Mühendisliği bitirme tez projesi örnekleri

Türkiye’deki Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri için bitirme projeleri tavsiyeleri ve MIT, Stanford gibi üniversitelerin bilgisayar bilimleri bölümlerindeki bitirme projeleri örnekleri derlenerek bir araya getirilmiştir. Bitirme projesine karar verecek bilgisayar / yazılım mühendisleri için umarım yararlı bir kaynak olur.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJELERİ

1- RFID Tabanlı konumlandırma algoritmalarının deneysel uygulaması projesi : 

Bunun için bilgisayar ağları labda RFID okuyucu düzeneğimiz mevcuttur, çalışma labda belirli günlerde yapılmalı. Bina içi RFID konumlama teknikleri araştırılıp deneysel uygulama yapılacak

2- Mobil RFID okuyucu kullanarak Demirbaş Takip Otomasyon Yazılımı Geliştirilmesi Projesi :

Bunun için bilgisayar ağları labda mobil RFID okuyucu düzeneğimiz mevcuttur, çalışma labda belirli günlerde yapılmalı. Projede veritabanı tasarım, client ve server uygulamaları geliştirilmesi gerekiyor.

3- Universal Software Radio Platform (USRP) ile röle haberleşme uygulaması:

Laboratuvarımızda 3 adet NI USRP cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlar Labview yazılımı ile programlanabilmektedir. Röle haberleşmede gönderici alıcı arasında hat bozuk olduğunda 3. bir olan röle cihaz üzerinden veri aktarımı sağlanarak iletişim kalitesi arttırılabilir. Bu projede istenen görüntü, ses vb. sinyal kaynaktan röle cihaza oradan da hedef cihaza aktarılması istenmektedir

4- Kampus GSM/3G kapsama sinyal haritasının çıkarılması projesi:

Laboratuvarımızda bulunan portable handheld spectrum analizörü kullanılarak umuttepe kampuste farklı lokasyonlarda baz istasyonu sinyal şiddeti ölçümleri yapılarak sinyal haritası çıkarılacak. Öncelikle bu cihazın nasıl çalıştığı öğrenilmeli. Ölçümler sırasında GPS koordinatları da kaydedilmeli. Veriler elde edildikten sonra bir arayüz yazılımla istenilen bölge sorgulamaları yapıldığında farklı istatistiklerle ve görsellerle lokasyona bağlı olarak sinyal seviyeleri gösterilmeli. Deneysel ve biraz da uygulama arayüzü geliştirmeye yönelik bir proje

5- Sanal Tasma Android Projesi: 

Bluetooth 4.0 tag’ler kullanarak yanımızda bulundurmak istediğimiz eşyaların kontrolünü sağlayan ANDROİD mobil uygulama yazılımı geliştirme (Örneğin: anahtar, cüzdan, çantamıza birer bluetooth 4.0 tag takarak yanımıza alıp almadığımızı veya bu eşyaların bizden uzaklaştığının kontrol ve monitörü yapılabilir). Bluetooth 4.0 tagleri 3-4 tane satın alınması gerekiyor

6- Sanal Tasma IOS Projesi: 

Bluetooth 4.0 tag’ler kullanarak yanımızda bulundurmak istediğimiz eşyaların kontrolünü sağlayan IPHONE (IOS) mobil uygulama yazılımı geliştirme (Örneğin: anahtar, cüzdan, çantamıza birer bluetooth 4.0 tag takarak yanımıza alıp almadığımızı veya bu eşyaların bizden uzaklaştığının kontrol ve monitörü yapılabilir). Bluetooth 4.0 tagleri 3-4 tane satın alınması gerekiyor

7- Zwave modüller ile akıllı ev uygulaması geliştirme projesi: 

Laboratuvarımızda Fibaro akıllı ev sistemi sensor kitleri ve gateway bulunmaktadır.  Bu sistemde sensorler Z-wave protokolü ile çalışmaktadır. Projenin teorik fazında Z-wave protokolü üzerinde çalışılacak. Uygulama fazında ise gateway üzerinden Z-wave sensor modülleri kontrol edebilen arayüz uygulaması geliştirilmeli. Arayüz uygulaması masaüstü ve mobil cihaz uygulaması olarak iki şekilde geliştirilmeli

8- Z wave controller projesi:

Laboratuvarımızda bulunan Raspberry Pi, Banana Pi, BeagleBone Black  gömülü single board PC üzerinde Phyton tabanlı  ZWAVE protokolünü kullanan kablosuz sensörleri kontrol edebilen bir kontroller geliştirilmesi

9- TweetMining Projesi:

Tweetler üzerinde istenilen içeriklerin çekilmesi arayüz ile istatistiklerin gösterilmesi ve veriler üzerinde sınıflandırma vb. veri madenciliği uygulamaları. Örneğin belirli kullanıcı gruplarında belirli kelimelerin/kelime gruplarının belirlenmesi yapılabilir.

10- Uzaktan Hasta Takibi için Karar Destek Motoru Geliştirme:

Uzaktan kablosuz olarak merkezi bir sunucuya alınan hasta vital verileri (tansiyon, şeker, ekg, vücut sıcaklığı, hareket bilgisi,  vb..) üzerine hasta durumunun normal, kritik, acil gibi sınıflandırmasını yapabilen kural tabanlı karar destek mekanizmasının geliştirilmesi ve bunun C# engine olarak geliştirilmesi. Projenin ilk safhasında karar destek yöntemleri teorik olarak araştırılması ikinci safhasında kod tasarmı ve geliştirmesi yapılmalıdır

11- Sağlık Bakanlığı Aşı Soğuk Zincir Takibi Süreç Yazılımı Projesi:

Aşıların bakanlıktan depoya oradan da aile hekimliklerine aktarılması sürecinde soğuk zincirin takip edilmesini belirli dereceyi aşan durumlarda SMS ve email bildirimlerinin yetkililere gönderilebilmesi, raporlamaların alınabilmesini sağlayan süreç takip yazılımı geliştirilecektir. Bununla ilgili aile hekimliklerine danışılarak süreç nasıl oluyor öncelikle anlaşılması gerekir (http://postscapes.com/wireless-vaccine-monitoring-coldtrace)

12- Akıllı Haritalar için Geodocing Uygulama Geliştirme:  V

erilen bir harita uygulamasında, yazılan bir adresteki yazım yanlışlarını Fuzzy vb. yöntemlerle düzeltip Türkiye adres yapısında tam adresin verilmesi ve bu adresin harita üzerinde sokak kapı no mertebesinde  gösterilmesi.  Bu uygulama Geodocing search engine olarak da adlandırılabilir.

13- Traffic Watcher:

Bir yerel alan ağın gateway routerı üzerinden akan paketlerin sınıflandırması ve analizini yapan  C, C++, C#, vb.  kullanarak trafik analizörü geliştirilmesi. Wieshark gibi hazır packet capture tooları kullanılarak paketler yakalıp içerikleri analiz edilerek hangi kullanıcı hangi tür uygulama katmanı trafik ürettiği,  hangi hedef IP adreslere paket gönderdiğininin tespitini yapmalı. Kendi geliştrieceğiniz arayüzde sorgulamalar yapılabilmeli. Network konfigurasyonu için bilg.ağları labında bulunan router lar kullanılabilir.

14- Bulut Bilişim kullanılarak dropbox benzeri bir veri paylaşım ortamı geliştirilmesi.

Dropbox’ da olduğu gibi kullanıcılar sisteme login olacaklar ve her kullanıcı kendi alanını yönetip istediği dosya ya da klasörleri paylaşabilecektir.

15- Akıllı Restoran Öneri Sistemi

İşbirlikçi filtreleme yöntemi kullanarak kullanıcılara restoran önerisinde bulunan ve daha sonra bu restoran için kullanıcının o anki konumuna göre en kısa yolu harita üzerinde görüntüleyen mobil bir uygulama geliştirilmesi

Dağıtık bilgisayarlar ve merkezi bir sunucuda bulunan CochDB ve MongoDB veritabanlarının eşitlenmesi işlemini gerçekleştiren detaylı bir veritabanı eşitleme aracı geliştirilmesi

Kullanıcı tarafından belirlenen koşulları dikkate alarak ağ trafiği oluşturan  bir ağ trafik tool’u geliştirilmesi. Burada ağın omurga yapısı hakkında bilgimiz olmadığı düşünülerek işlem yapılacaktır.

Ağ yoğunluğunun tesipiti için paket gecikmesi, cpu kullanımı, bellek kullanımı gibi parametreler kullanılarak ağın durumunun sınıflandırılması. Elde edilen parametreler farklı sınıflandırma algoritmaları ile değerlendirilecektir. En doğru sınıflandırma yönteminin ne kadar doğrulukta sonuç verdiği de araştırılacaktır.

İçerik tabanlı filtreleme (Content based filtering) yöntemi kullanılarak mobil bir kitap öneri sisteminin geliştirilmesi. Kullanıcıların kişilik özellikleri ve daha önce satın olmuş oldukları kitapların özellikleri krşılaştırılarak yeni kitap  önerileri sunulacaktır.

Mininet üzerinde sdn uygulaması geliştirme.(Ağ trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik bir uygulama geliştirilecek.)

Yönlendiricilerde kullanılan kuyruk algoritmalarının incelenmesi ve kurulacak temsili bir ağ üzerinde algoritmalarının davranışlarının karşılaştırılması. Burada simülasyon ortamı olarak OPNET kullanılabilir.

Otopark yerleşimuygulaması geliştirilmesi. 3 ya da 4 katlı bir otoparka araçların yerleştirilmesi en üst kattan başlayarak yerleşimini sağlayacak mobil bir uygulama geliştirilmesi. Uygulamada her raç sahibinin bir id si bulunacak ve otoparka giriş yaptığında yerleşeceği konum belirlenecek. Ve bu konuma kadar gideceği rota telefon üzerinde belirlenecek. Sesli yönlendirme yapılacak.

Sınav programı hazırlama ve hazırlanan sınav programına gözetmenlikleri yerleştirilmesini sağlayan web uygulamasının geliştirlmesi. Hem sınav programına hem gözetmenliklere istenilen kısıtlar girelebilecektir. Uygulamada kaç gözetmenin bulunduğu sabit sayıda olmayacaktır. İstenildiği zaman yeni gözetmen ya da yeni ders eklemesi yapılabilecektir. Uygulama tamamen dinamik bir uygulama olacaktır.

Mobil Tabanlı Akıllı Ev Otomasyonu : Microdosft Azure veri tabanı (bulut yapı) kullanılarak hem masaüstü ve hemde mobil (Android/WindowsPhone) tabanlı uzaktan ev otomosyon sistemi tasarımı ve gerçeklenmesi yapılacaktır. Ev tarafında bilgisayar veya bir elktronik card (Arduino/Netduino vb) kullanılacaktır. Evde kontrol edilebilecek (Lamba,kapı,kombi, garaj, vb) enstrumanlar temel olarak maket ile gerçeklenebilecektir

Beyin MR Biyomedikal Görüntülerin sınıflandırılması: BEyin MR görüntüleri bir veritabanı üzerinden hastalık teşhisine yönelik sınıflandırma teknikleri (LDA, kNN, k-means, NN, Fuzzy vb) tekniklerin bazıları kullanılarak sınıflandırılacaktır.

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yörünge planlayıcı yazılımı gerçekleştirilmesi

Hayvan yüzü tanıma sistemi: Bir video görüntüsü içinde ya da gerçek zamanda elde edilen görüntü üzerinde bulunan hayvan örüntülerinin tanınması ve sınıflandırılması. Amacları: Hayvanat bahçesinde bulunan kullanıcılara yardım. Kullanıcıların herhangi bir yerde gördükleri ve tanımlayamadıkları hayvan örüntülerinin tanınması ve buna yönelik güçlü bir veritabanın oluşturulması.

Lucy-Richardson metodu,Regularized Filtrelemesi,Wiener Algoritmaların mobil platformda (gerçek zamanlı) performanslarının karşılaştırılması ve içlerinden bir algoritmanın performansının iyileştirilmesi

Uzaktan algılanmış görüntüler üzerinde eğitimli ve eğitimsiz sınıflandırma yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması

Gerçek zamanlı alınan görüntü üzerinde (video) görüntü iyileştirilmesi (en az iki görüntü iyileştirme algoritması karşılaştırlmalıdır)

Mobil cihaz ile çekilen fotoğrafın işlenerek ( opencv yada matlab ), fotoğraf çekilen ortamda (kafe, restoran) kaç kişilik boş yer olduğunun bulunması

En az 2 ya da daha fazla akıllı telefon ya da tabletten gelen görüntüler üzerinde daha önceden belirlenmiş olan  obje ya da insan figürünün tespiti ve takibi

Akıllı şekil tamamlama: kenar çizgileri eksik olarak alınmış fotoğrafların, kenar çizgilerini olması gerektiği gibi tamamlayan ya da bazen alınan görüntüde eksik kalan yerlerin tamamlanması

Futbol maçında en uygun pozisyonda takım oyuncunun belirlenmesi: Top bir futbolcuda, boşta olan birisine pas verilecek fakat önünde rakip var. Amaç en kısa yoldan rakip kaleye gitmek.

Mobil uygulama:YDS girecek adaylar için soru çözebilecekleri soruların cevaplarını ve farklı tipte soru görebilecekleri ayrıca birbirleriyle yarış yapabilecekleri süre kısıtı olan (challange mode kısmı) mobil uygulama

Türkçe Metin Özetleme Sistemi. Bilgisayara indirilmiş makalelerin tümünü okuma zorluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, bir metin özetleme yazılımının geliştirilmesi

Veri Madenciliği ile Online Satış için Yorumlar Üzerinden Ürün Önerme. Hali hazırda kullanılan öneri sistemlerinin karşılaştırmalı incelenmesi.

Dökümanlar Arası Benzerlik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Kümeleme algoritmalarının Weka ve Microsoft Office Excel’in Data Mining Add-in ‘i üzerinden, birkaç veri kümesi üzerinde karşılaştırılarak incelenmesi

Sınıflandırma algoritmalarının Weka ve Microsoft Office Excel’in Data Mining Add-in ‘i üzerinden, birkaç veri kümesi üzerinde karşılaştırılarak incelenmesi

Öneri sistemi. Konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerin yer aldığı aklıllı bir web sayfası tasarımı. Üyelik sistemi ile çalışan sistemde kullanııclardan alınan bilgilere ve etkinliği giren kişi ya da kurumun girdiği etkinlik bilgilerine bakarak, aralarında eşleştirme yapıp öneri getiren bir site tasarımı

Metin sınıflandırma. Bilgisayarda secilen dizin ya da dizinler içinde yer akan dokümanları, belli kategorilere göre ayıran bir yazılım geliştirme

Parmak izi analizi. Parmak izini görüntü işleme teknikleriyle alarak, üzerinde veri madenciliği yöntemleri kullanıp cinsiyet vb sonuçlara varma

Fotoğrafların, üzerindeki belli nesnelerin tanınmasıyla kategorize edilmesi

Web sayfası tasarımı. Sayfa dinamik bir yapıya sahip olacaktır. Ders ekleme çıkarma, yayın ekleme, fotoğraf ekleme, duyuru atma, vs gibi özellikler olacak ve üniversite sisteminde çaışacaktır.

Ontoloji tabanlı sistemler üzerine bir uygulama. Örneğin kitap sorgulama sistemi olabilir.

Sosyal medya analizi. Tweetler üzerinde analiz yapark belirli sonuçlara varma.

Orta Ölçekli Topluluk Üzerinde Anket Uygulaması (En Az 15 Soruluk Gıda, Temizlik, Sağlık Vb. Konularda) ve Bu Anketin Sonuçlarının Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Analiz Edilmesi ve Elde Edilen Kurallar Kullanılarak İş Planı Oluşturulması

Video Steganografi Uygulaması ve Yeni Bir Steganografik Yapının Geliştirilmesi Geliştirilen Yapının Steganaliz Yöntemlerinden Birkaçıyla (Histogram Analizi− χ2 Testi− RS Steganalizi− RQP Yöntemi− Görsel Ataklar) Test Edilmesi

Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Ürünlerin İçerik Tespitini Yapan ve Bu içerikleride Yer alan Bileşenlerin Zararlı Olup Olmadığını Tespit Eden Android Platformu Üzerinde Mobil Uygulama

Gerçek Zamanlı Görüntüler Üzerinde Steganografi Uygulaması ((Kriptografi ve Steganografi Yapılarını Birlikte Kullanarak) Video Steganografi) Bu Uygulama Kapsamında Gelecek Ataklara Karşı Güvenlik Arttırıcı Mekanizmanın Geliştirilmesi

3 Farklı Sınıflandırma Yöntemiyle (Genetik Algoritmalar,Bayes Sınıflandırıcı ve Yapay Sinir Ağları) Çok Sayıda Verinin İncelenerek Benzer Verilerin Tespiti ve Bu Verilerin Ayıklanması İşlemi

Android veya IOS platformunda Basit Geometri Sorularının (İlköğretim Düzeyindeki: Örn üçgenin açılarından birinin hesaplanması, kenar uzunluğu verilen üçgen alanının hesaplanması ) Çözümünü Gerçekleştiren Akıllı Mobil Uygulama (Örnek Uygulama: http://windowsphone.indir.com/dort-islem-cozme)

Tablet Bilgisayar Oyunları Yardımıyla Otistik Çocukların Eğitimi: Bu projede, otistik çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla tablet bilgisayarlar ile kullanılabilecek bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yazılımda, daha önce yapılan projeler incelenip bu projelerde kullanılan bir takım yöntemlerden yararlanılarak örn;özgül öğrenme bozukluğu ve atipik otizme yönelik olarak, replik silikleştirmeyle eğitim yöntemini uygulayarak belirli cümleler öğretilmesi, rakamları ve rakamlar arasındaki ilişkilerin öğretilmesi, çocukların temel ihtiyaçlarını anlatabilmeleri için günlük sık kullanılan ifadelerin öğretilmesi vb. Ayrıca velilerin çocuklar için günlük program tanımlayabilmelerini sağlayan bir arayüz de gerçekleştirilebilir. Otistik çocukların ilgisini çekmenin ve yazılım üzerinde tutmanın kolay olmaması nedeni ile yazılımda oyun temelli bir eğitim yaklaşımı kullanılması gerekmektedir. Bu proje kapsamında otistik çocuklara eğitim veren bir kurumla iletişime geçildikten sonra bu çocukların eğitileceği ve algılayacağı düzeyde bir oyunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. (http://www.ozelgokkusagi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=84

Gıda Sesleri Kullanılarak Kalite Analiz Sistemi(Mobil Platform Üzerinde de Uygulanabilir): Bu projede gıdalar üzerinde renk, koku, tat, tekstür gibi özelliklerin yanında gıdaya ait seslerinde analiz edilerek kalite analizi yapılması amaçlanmıştır. Benzer projeler incelenip bu projelerde kullanılan teknikler geliştirilerek yeni bir analiz sisteminin tasarlanması

AES, SPN, DES VE FEAL algoritmalarının MATLAB platformu üzerinde gerçekleştirilmesi. Bu algoritmaların Lineer ve diferansiyel kriptanalize karşı test edilmesı. Ayrıca bu algoritmaların istatistik, tek bit değişim ve aynı anahtarla üretilen şifreli metinlerin XOR lanması testlerine karşı dayanıklılığının test edilmesi

Mobil Teknolojilere Dayalı Trafik Güvenlik Destek Sistemi: Amaç, mobil teknolojilere sahip akıllı telefon/tablet dışında ek bir donanıma ihtiyaç duymadan sürücülerin güvenlik ve konforunun arttırılmasına katkıda bulunmak ve bir merkezi izleme noktasından gerçek zamanlı olarak kullanıcıları izlemektir. Sistem, Android/iOS işletim sistemlerinde çalışacak mobil program ve mobil programın periyodik olarak göndereceği verilerin bir sunucuda işlenmesini sağlayacak web servis ve yazılımlarından oluşacaktır.

Mobil Eğitim Destek Sistemi: Amaç, mobil teknolojilere sahip akıllı telefon/tablet dışında ek bir donanıma ihtiyaç duymadan öğretmenin projektörden yansıttığı test sorularını öğrencilerin mobil program aracılığı ile işaretlemeleri ve test sonunda ders değerlendirmesinin grafiksel olarak yapılmasıdır.

Mobil Anket Sistemi: Android/iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon/tablet vb. cihazlar ile yapılan anketlerin GPS aracılığı ile bölgesel olarak anlık izlenmesini sağlayacak bir uygulama geliştirilecektir.

Kablosuz Ağ Üzerinden Anlık Mesajlaşma/Konuşma Uygulaması: VoIP, SIP gibi internet üzerinden haberleşme protokollerini kullanarak aynı ağa bağlı (internet bağlantısı olmak zorunda değil) mobil cihazların haberleşmesini sağlayacak anlık mesajlaşma uygulaması geliştirilecektir.

Android/IoS Oyun Uygulaması

ibeacon Teknolojisinden Yararlanarak Kapalı Alanlarda Navigasyon: ibeaconkabosuz düğümler ve akıllı telefonlar kullanarak kapalı alanlarda navigasyon uygulaması geliştirilecektir

NFC ile Kimlik Sorgulama/Ücret Ödeme Uygulaması: NearFieldCommunication (NFC) teknolojisi son zamanlarda birçok akıllı telefonda sunulmaktadır. Kısa mesafeli kablosuz haberleşme teknolojisinden yararlanarak (kart54 kullanmadan) otobüslerde ücret ödeme ya da kimlik tespiti yapılabilmektedir. Aynı zamanda kişilerin kullandığı güzergah ya da otobüslerin hangi güzergahta hangi zamanlarda yoğunluk yaşadıkları da analiz edilebilir. Akılı giysi uygulaması

Akıllı Saat İle Yaşam Kalitesi Takip Sistemi: Akıllı Saatler sahip oldukları nabız, sıcaklık, hareket sensörleri ile bireylerin sağlık durumlarına ait verilerin elde edilmesine imkan vermektedir. Bu çalışmada, Android/iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile akıllı saatler arasında entegrasyon sağlanmış, bireyin günlük aktivitelerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine imkan veren mobil uygulama yazılımı geliştirilecektir.

Arttırılmış Gerçeklik (AugmentedReality): Arttırılmış Geçeklik, hayatımızdaki/yaşamımızdaki bilgilerin akıllı telefon, tablet vb. cihazlar ile elde edilen görüntü ya da bilgilerin bir amaç için zenginleştirilmesi demektir. Akıllı Telefonun GPS ve kamera özelliklerinden yararlanarak hedef bölgelere yönlendirme uygulaması gerçekleştirilebilir. Bir ürün kataloğundaki resmin kamera ile okutularak o ürün hakkında tanıtım filmi oynatılabilir. Bir Türkçe kelime üzerine kamera tutularak, kelimenin alt ve üst taraflarında İngilizce, Almanca gibi karşılıkları yazılabilir.

Mobil Yoklama Sistemi: Günümüzde tüm üniversitelerdeki derslerin çoğunda vize ve final sınavları yapılmaktadır ve büyük önem arz etmektedir. Çünkü öğrencilerin ilgili dersten geçebilmesi bu sınavlara girip geçme notunu elde etmelerine bağlıdır. Bu kadar önemli olan bu sınavlarda bir diğer önemli nokta ise bu sınavlara giren öğrencilerin takibinin yapılarak tutanak altına alınmasıdır. Bu sistem için Wi-Fi teknolojisini kullanarak RSSI bilgileri kullanılacaktır.

Mobil Park Sistemi (Mobile ParkingSystem): Büyükşehir ve metropollerde araç park etmek her geçen gün büyüyen bir problem olarak görülmektedir. Park yerlerini bilen bir uygulama ile kullanıcının konumu arasında ilişki kurularak en uygun park yeri tespit edilecektir.

Mobil Ses Filtreleme (Mobile AudioFiltering): Kullanıcının sesini gerçek zamanlı olarak alan ve belirlenen nokta sayısına göre FIRalgoritmasını çalıştırarak görüntüleyen mobil uygulama projesidir.

Endüstriyel Kontrol Uygulamaları İçin IEEE 802.15.4 (WSN) ile IEEE 802.11 WLAN Ağları Entegrasyonu İçin Ağ Geçidi Tasarımı: Akıllı telefon/tablet gibi WiFi bağlantısına sahip cihazların 802.11 WLAN üzerinden 802.15.4 WSN temelli endüstriyel uygulama sistemleri ile haberleşmelerini sağlayacak ağ geçidi tasarımı gerçekleştirilecektir. Ağ geçidi tasarımında ARM işlemcili gömülü sistemler kullanılarak ağlar arası paket ve adres dönüşümleri gerçekleştirilecektir.

CBS Tabanlı Doğal Afetler Analiz Sistemi: 3-axis ivmeölçer, GPS vb. sensörlere sahip Ardunio ya da ARM tabanlı mikroişlemcili sistemler aracılığı ile doğal afet durumunda bina, köprü vb. yapıların ilk hasar durumlarının tespiti ve acil kurtarma ekiplerinin hızlıca yönlendirilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir sistem geliştirilecektir.

Rasberry Pi Tabanlı Sunum Cihazı ve Yazılımı: Mevcut projektörlere entegre edilecek Rasberry Pi aracılığı ile akıllı telefonlarda yüklü sunumların herhangi bir bilgisayar olmaksızın doğrudan çalıştırılması sağlanacaktır.

RFID Tabanlı Uygulama: RFID (RadioFrequencyIdentification) teknolojisinden yararlanarak uygulama geliştirilecektir. Örneğin özel eğitime ihtiyaç duyanlara yönelik oyun vb. eğitim destek sistemleri geliştirilebilir.

Mobil Robotlar İçin En İyi Yol Algoritma Tasarımı ve Uygulaması: Mobil robotların hedefe en iyi yol üzerinden ulaşmalarını sağlayacak bir sistem geliştirilecektir.

Rasberry Pi Tabanlı Wi-Fi Trafiği Görüntüleme Cihazı: Herhangi bir ortamdaki Wi-Fi paketlerini algılayıp güç bilgilerini görüntüleyecektir.

Kinect Kamera İle Uygulama Geliştirme: İşitme ve konuşma engelli kişilere yönelik olarak onların hareketlerini sese çeviren ve yaşamlarını kolaylaştıracak bir uygulama geliştirilebilir. Belirli hastalıklara yönelik (Örneğin KOAH vb.) fizik tedavi uygulamalarının ya da spor aktivitelerinin yüksek başarımla sağlanmasını sağlayacak uygulama geliştirilebilir. Otistik çocukların eğitimine yönelik terapi sistemi geliştirilebilir. Kinect kamera ile algılanan görüntü aracılığı ile otomatik beden tespiti, katalogtan ürün seçimi vb. fonksiyonları içeren Sanal Giyinme Kabini uygulaması gerçekleştirilebilir. Sanal Penaltı atma oyunu gerçekleştirilebilir. İngilizce eğitimine yönelik sanal eğitim senaryoları geliştirilebilir.

Medikal Görüntülerde Teşhis ve Takip Uygulamaları: Biyoinformatik yöntemlerinden yararlanarak hastalık tanısı

Kablosuz İletişimde Modülasyon Yöntemleri ve Hata Düzeltme Tekniklerinin Enerji Tüketimine Etkisinin İncelenmesi: Mobil cihazların enerji tüketiminde en büyük pay (belirleyici etken) kullanılan kablosuz iletişim protokolü/teknolojisidir. Bu çalışmada kablosuz iletişimde kullanılan (özellikle kablosuz algılayıcı ağlar-wsn) modülasyon teknikleri ve hata düzeltme kodlarının (errorcorrectingcodes – ECC) enerji tüketimine etkisi incelenecektir. Haberleşme sisteminin modellemesi için OPNET ya da MATLAB kullanılabilir.

Kablosuz İletişimde Sayısal Modülasyon TekniklerininBit Hata Oranına Etkisinin İncelenmesi: Kablosuz iletişimde cihazların yüksek veri hızlarını kullanabilmesi için sayısal modülasyon tekniğinin bit hata oranının düşük olması gereklidir. Bu anlamda sayısal modülasyon tekniklerinin farklı ortam koşullarında modellenmesi gereklidir. Bu çalışmada kablosuz iletişimde kullanılan sayısal modülasyon tekniklerininbit hata oranları farklı ortamlarda tespit edilecektir. Haberleşme sisteminin modellemesi için MATLAB kullanılabilir.

Gerçek zamanlı SDR FM verici/alıcı tasarımı: Bu projede herhangi bir PC’ye takılan NooElec NESDR (RTL2832+R820T) cihazı yardımı ile (v.b.) yazılım ile programlanabilir FM alıcı/verici tasarlanabilmektedir. Yazılım olarak Matlab kullanılacaktır.

XSL dönüştürücüleri için script tabanlı otomatik XML formatlayıcı.

Haadoop temelli MapReduce Uygulamaları (BigData): Geometrik düzlemde 2D spatial data analizleri  –   Sosyal network’lerde uygulamalar  –   Sunucu logları toplama ve text tabanlı analizler

Cokdegiskenli (Multivariate) uzamsal (spatiotemporal) verilerin uydu görüntüleri üzerinde görsel interaktif analizi

Resim birleştirme algoritmaları (image stitching – image registration) ve durum çalıçması. SIFT ve SURF algoritmaları ile geometrik kesme tabanlı algoritmaların uygulanması

Uydu görüntüleri işlemesine dayalı algoritma çalışmaları. Aranan nesneye yönelik (Kıbrıs adası mesela) otomatik zoom seviyesi ve nesneyi veren uydu mozaik setlerinin seçimi.

Mobil tabanlı lokasyon servisleri geliştirme – Android*, windows, iphone. Ornek: Okul ağında güvenilir otostop ağı oluşturma ve aynı ağdaki kayıtlı araçlı ve araçsız insanların match edilmesi.

Mobil tabanlı görüntü işleme servisleri geliştirme – Android*, windows, iphone – Nesnelerin uzaklıklarının hesaplanması vs şeklindeki uygulamalar.

Java media framework (JMF) gibi video kutuphaneleri ile vector data animasyonu

Otobüs varış süresi hesaplama. Data mining, spatial veri ve lokasyon tabanlı servis konularını içerir.

Visual basic excel macro uygulamaları – personel F1 formlarının hazırlanmasında kolaylık sağlayan alternatif çıktı formatlarında hazırlayan arayüzlerinin geliştirilmesi.

Spatial skyline queries (uzamsal skyline sorguları) – uygulama analiz

Voronoi Diagram and Delaunay Graph araştırma ve uygulamaları

Eşle İndirge (MapReduce) mantığına dayalı Hadoop tabanlı Pig, Hive ve Hipi frameworklerinin incelenmesi ve uygulamaları

Apache Spark ile coğrafi mekanlar için tavsiye sistemi

Apache Spark, yapay öğrenme algoritmalarının dağıtık implementasyonu gibi büyük veri işleme amaçlı oluşturulmuş açık kaynak bir projedir. Bu framework kullanılarak coğrafi mekanlar için bir öneri sistemi geliştirilmesi beklenmektedir.

SpatialHadoop üzerinde mekânsal operasyonları gerçekleme

SpatialHadoop, mekânsal veriler (nokta, çizgi, poligon vs) için oluşturulmuş bir Hadoop eklentisidir. SpatialHadoop üzerinde şu an hali hazırda aralık sorgulama (range queries), k-NN sorgulama, mekânsal birleştirme (spatial) gibi operasyonlar mevcuttur. Bunlar incelenerek ekstra bir indeks yapısı oluşturulacaktır.

Hadoop-GIS üzerinde mekânsal operasyonları gerçekleme

Hadoop-GIS, mekânsal veriler (nokta, çizgi, poligon vs) için oluşturulmuş bir Hadoop eklentisidir. SpatialHadoop üzerinde şu an hali hazırda aralık sorgulama (range queries), k-NN sorgulama, mekensal birleştirme (spatial) gibi operasyonlar mevcuttur. Bunlar incelenerek ekstra bir indeks yapısı oluşturulacaktır.

Parça görüntüler üzerinde sorgu

Parça resimlerden oluşan bir görüntü (yapboz gibi) üzerinde seçilen bir sorgu ile kesişen parça resimlerin bulunması. Farklı yöntemlerle optimizasyonu da araştırılacaktır

SPOT 6 mozaik uydu görüntülerinin birleştirilmesi

Uyduların çektiği her görüntü karesi mozaik (mosaic) olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir ada, göl, veya bir nesnenin uydu görüntüsü birçok mozaikten oluşmaktadır. Bir bütün nesne oluşturmak için bu mozaiklerin birleştirilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili hazır kod mevcut olup üzerine geliştirme/iyileştirme yapılacaktır.

Geometrik şekil içeren görüntülerin modellenmesi

Geometrik şekil (kare, yamuk, çizgi, nokta vs) içeren raster görüntülerin Hadoop’un anlayacağı şekilde vektörel olarak modellenmesi ve üzerinde işlemler yapılması. (Örneğin geometrik bilgi içeren birçok görüntü üzerinde en büyük alanlı geometri içeren şekil hangisidir gibi)

Ortak noktalar içeren poligonların MapReduce ile birleştirilmesi

Ortak bir koordinat sistemine göre tanımlı poligonların her birinin bir txt dosyasında tutulduğunu düşünün.  Bu poligonları dosyalardan okuyup birbirleri ile kesişen poligonları birleştirerek daha büyük bir poligon oluşturan bir yaklaşımı MapReduce ile gerçekleştirme.

Poligonlar üzerinde sorgu

Her bir poligonun köşe koordinat değerleri ile bir txt dosyasında tutulduğunu düşünün. Bu poligonları dosyalardan okuyup kullanıcı tarafından verilen bir aralık sorgusu ile kesişen poligonların MapReduce ile gerçekleştirilmesi

CG_Hadoop ile hesaplamaya dayalı geometri geliştirme

CG_Hadoop, hesaplamaya dayalı geometri problemlerine çözüm sunan MapReduce algoritmalarını içeren açık kaynak bir kütüphanedir. Bu kütüphane içindeki temel yapıları kavrayarak verilen noktaları kapsayan en küçük alana sahip poligonu oluşturma (İçbükey Çeper Oluşturma/convex hull) problemlerinden üç tanesini CG_Hadoop ile gerçekleştirme.

MIMIC II klinik verileri üzerinde Apache Spark ile uygulama geliştirme

MIMIC II verileri yoğun bakım ünitesindeki hastalardan 10 yıldan beri toplanan verileri içermektedir. Bu veri seti üzerinde Apache Spark ile bir çözüm önerisi geliştirilecektir. Neye çözüm getirileceği daha sonra belirlenecektir.

Medikal veri senkronizasyonu

Hastanelerdeki bir takim kritik verilerin farkli hastane birimleri arasinda senkronizasyonu saglanabilir (CouchDB replikasyon protokolü ile). Örnegin Emar verisi DICOM (http://en.wikipedia.org/wiki/DICOM)

Bienformatik hizalama algoritmalari kullanilarak sosyal aga kullanicilarinin benzerliklerinin tespiti ve oneri sistemi gelistirme

Fonksiyon hizalama algorimasi kullanilarak sayisal degerlerin ayriklastirilmasi

Cep telefonu kamerasi kullanilarak alisvers fislerinin fotosunun cekilip OCR ile alisveris gruplarinin olusturulmas

Cep telefonu ve mobil haritalar kullanilarak KOU icinde bir noktadan baska bir noktaya en az egimli yolu bulma

Sehir ici otobus ile bir noktadan baska bir noktaya en az aktarmali /en kisa surede giden otobusleri bulma – mobil uygulama

google maps kullanarak yoldaki virajari, yokus cikis ve inisleri tespit ederek bisiklet / arac kullanicisini uyaracak bir mobil uygulama

Bir film / urun hakkinda cesitli forumlardan faydalanarak o urunun iyi ve kotu ozelliklerini ozetleyen bir uygulama

Bilmsel etkinliklerin yillar icinde konularindaki sapmalarin belirlenmesi

facebook / gtalk ve benzeri chat loglarini inceleyip benzer konulari konustugunuz arkadaslarinizin tespiti

Görüntü işleme algoritmalarından iki boyutlu lineer konvolüsyon

işleminin hazır kütüphaneler kullanılmadan

gerçek zamanlı olarak yazılımla gerçeklenmesi.

Görüntü işleme algoritmalarından kenar belirleme yöntemlerinin

hazır kütüphaneler kullanılmadan

gerçek zamanlı olarak yazılımla gerçeklenmesi. (Sobel, Prewitt, Canny)

Mobil cihazlarda görüntü işlemede kullanılan

filtreleme algoritmalarının uygulanması

(Medyan Filtresi, Gauss Filtresi, Average Filtresi)

Gerçek zamanlı gömülü sistemler üzerinde sıralama algoritmalarının

gerçekleştirilmesi ve kaynak tüketimi( CPU, bellek kullanımı

güç tüketimi vb.) açısından karşılaştırılması

Ağ üzerinden aktarılan görüntü üzerinde kalman filtresi kullanılarak

hareketli nesnelerin gerçek zamanlı takibi

Morfolojik görüntü işleme yöntemlerinin (aşındırma ve yayma)

Eclipse geliştirme ortamında gerçeklenmesi. Uygulama Python dilinde

yapılacaktır. Bunun için sanal makine ve Pydev eklentisinin

kurulumu gerekmektedir.

Genetik algoritmanın görüntü iyileştirme için uygulanması. Görüntü iyileştirmenin amacı; görüntünün niteliğini istenilen ve beklenen şekilde yükseltmektir. Kontrast ve parlaklık düzenlemeleri, kenar zenginleştirme, histogram eşitleme gibi yöntemler temel görüntü iyileştirme teknikleridir.

C Programlama ders konularının öğrenilmesi için mobil uygulama geliştirilmesi. Temel konular hakkında bilgi verilmesi, örnek sunulması, test eklenmesi, test sonucuna göre yeni konuya geçme hakkı tanınması, score oluşturulması vs.

iOS platformunda genişletilmiş gerçeklik  (augmented reality) teknikleri kullanılarak kapalı mekan yön bulma çözümü : Projenin amacı mobil cihaz ile büyük binalarda(fakülte, hastane, AVM, müze) kullanıcılara aradıkları yeri daha kolay bulmalarını sağlayacak bir çözüm üretmektir.

Emotiv EEG başlığı kullanarak dokunmasız insan bilgisayar etkileşimi: Örneğin: Bu şekilde geçtiğimiz dönem yapılan bir oyunun video su ibel.kocaeli.edu.tr adresinde Araştırma sekmesi altında yer almaktadır.

NeuroPhone: Engelliler için beyin dalgaları ile kontrol edilen mobil telefon arayüzü  (Emotiv EEG başlığı kullanarak) Örneğin: Emotiv cihazı ile mobil cihazın yönlendirilmesi.

EEG sinyallerine dayalı gerçek zamanlı duygu değerlendirmesi (Emotiv EEG başlığı kullanarak) Örneğin: Kişi heyacanlı mı? Sinirli Mi? Mutlu mu? . Basit bir oyun tasarımı olabilir.

Webcam ile çok kullanıcılı Paint Uygulaması : Fare ya da boya kullanmaksızın çocukların (birden fazla kullanıcının aynı anda) elleriyle çizim yapmasını sağlayarak işbirliği becerilerini geliştirmeyi hedefleyen siber bir etkileşim alanı oluşturma.

Tablet ya da dokunmatik ekranlı laptop üzerinden uygulamalar yapılabilir. Dokunmatik ekranda

Web tabanlı doküman paylaşım ve Dokümanlar üzerinde senkron ve asenkron şekilde işbirliği ve iletişimi sağlayacak web tabanlı bir uygulama gözden geçirme aracı

Mobil platformda kaydedilen verilerin veri madenciliği yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi ve sorun tesbiti yapan öğrenen uygulama tasarımı. Örneğin: Mobese kameralarına uyarlamak üzere, taş vb cisim atıldığında kameranın kendisini mekanik bir şekilde koruyabileceği kapaklı bir düzenek tasarlanacağını hayal edin. Sizden bu işin sadece görüntü işleme kısmını yapmanız bekleniyor. Kameraya doğru bir cisim fırlatıldığında ve bu cisim belilrli bir yakınlığa geldiğinde algılanması gerekir. Projeye kameraya doğru bir pinpon topunun yaklaşmasının tesbiti ile başlamak hem problemi anlamak hem de temel algoritmaların geliştirmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Renk Körlüğü Tesbiti Renk körlüğü; kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur. Kalıtsal renk körlüğünün tedavisi olmamakla birlikte, özel olarak renklendirilmiş gözlükler veya kontak lenslerle hastaların bazı renkleri ayır etmeleri sağlanabilmektedir. Renk körlüğü aynı zamanda bazı göz hastalıklarının sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu durumda ise renk körlüğünün erken tesbiti önemlidir.

Yetişkinler için renk körlüğü testinde kullanılan rakam testlerinin ( http://bit.ly/1Uwr43r )okul öncesi çocuklara uygulanması doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu sorunun çözümü için, okul öncesi çocukların oynayabileceği, renk körü olan çocukları olmayanlardan ayırt edebilecek Android platformunda bir oyun tasarlanması beklenmektedir.

Bu proje için öncelikle iyi bir araştırma yapılması, alanında uzman kişilerden de görüşler alınması gerekmektedir. Mevcutta kullanılan rakamsal görüntülerin detaylı olarak incelenmesi, tersine mühendislik yapılarak, benzer görüntülerin nesneler(ev, araba vb) üzerine dinamik bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli algoritma ve filitre tasarımının yapılması gerekmektedir. Öyle bir görüntü oluştumalısınız ki, renk körü olan kişiler görüntüde farklı bir nesne görürken, renk körü olmayan kişiler farklı bir nesne görebilmeli (İnternette böyle örnekler mevcut). Görüntüler dinamik bir şekilde oluşturulmalı. Tüm bu bilgiler elde edildikten sonra örneğin renk körü olan çocukların doğru, renk körü olmayan çocukların yanlış oynayacağı bir oyun tasarımı yapılabilir. Pac-Man benzeri bir oyun olabilir. (Oyun senaryosu renk körü olan kişilerin yanlış oynayacağı şekilde tersine de çevrilebilir.)

Ayrıca renk körlüğünün tek bir çeşit olmadığı, çeşitlerinin olduğu da dikkate alınmalıdır (Protonopıa, Trıtanopıa, Deuteranopıa, Anopia ). Tüm geliştirilen uygulamalar gerçek renk körü olan kişiler ile irtibata geçilerek test edilemelidir. Bu hastalığa erkeklerde %8, kadınlarda ise %0.5 oranında rastlanmaktadır.

Mobil ortamda 3D Dolaşım

Web üzerinden kullanıcı etkileşimli PTZ kamera kontrolü

Mobil ortamda ses tanıma tabanlı şifre üretimi

x265 H.265/HEVC video kodlayıcısının performans analizi

1 bit dönüşümü yaklaşım temelli H.265/HEVC (JM)’nin video kodlama başarımı

Mobil AVS (Audio Video Standard

of China) video kodlayıcısının performans analizi

ARM mimarisi için örnek bir derleyici tasarımı

İmgelere gömülü QR uygulaması

Hedef takibi için çoklu kameralardan gelen verilerin yorumlanması

Arşiv filmlerinde sıyrık tespiti ve sıyrıkların giderilmesi

Görsel hareket kestirim uygulaması

Otomatik kare yapboz bulmaca (Automatic Square puzzle game)

Otomatik jigsaw yapboz bulmaca (Jigsaw Square puzzle game)

Ani hareketlere duyarlı hedef takibi

JPEG, JPEG2000 ve BPG (Better Portable Graphics) görüntü sıkıştırma performanslarının karşılaştırılması

Selfie görüntüleri için yeni bir görüntü sıkıştırma algoritması

Gelişmiş YUV oynatıcı

Modüler Web sayfası tasarımı

Hızlı hareket kestirim yöntemlerini içeren Java Applet uygulaması

Futbol maçlarında ofsayt tespiti

Nirengi noktaları ile yüz ifadesi tahmini

Görüntü işleme yöntemleri yüz bileşenlerine( göz, kaş, dudak, burun, vs.) ait özelliklerin keşfedilmesi. Belirlenen özellik matrisinin SVM sınıflandırıcı kullanılarak sınıflandırılması.

Vikipedi metinlerinin Mobil cihazlar için özetlenmesi

Android bir cihaz ile erişilen Vikipedi metininin Türkçe doğal dil işleme yöntemleri ile özetlenmesi. Türkçenin yapısal ve anlamsal özellikleri (LSA yöntemi ile) kullanılarak her cümle için skorlama yapan bir yöntem geliştirme üzerine çalışılacaktır.

Görme engelliler için şerit takip sistemi

Görüntü işleme yöntemleri ile görme engelliler için sarı renkli şeritlerin takip edilmesi, bu çıkarım doğrultusunda gömülü veya android bir cihaz ile şerit takibini gerçekleştirecek sesli mesaj üretilmesi.

Medikal görüntülerden kanserli hücrelerin tespiti

Lenf bezlerine ait medikal görüntülerden normal ve kanserli olarak işaretlenen görüntüleri otomatik olarak sınıflandıran uygulama. Medikal görüntülerin işlenmesi için doğru ön işleme yöntemlerinin belirlenmesi ve sonrasında SVM yöntemi ile görüntü sınıflandırılması.

Türkçe forumlardan elde edilen soru ve cevap dokümanlarından oluşan bir doküman kümesi üzerinde bir sorgu cümlesine en doğru cevabı öneren doğal dil işleme uygulaması.

Twitter verilerinden yola çıkarak, kişinin kişisel özellikleri, twitter mesajlarına ait anahtar kelimeler içeren bir NoSql veritabanı (MongoDB) uygulaması. Mesajlara ait anahtar kelimeler doğal dil işleme yöntemleri ile çıkarılacaktır.

Checkers oyunu (https://www.youtube.com/watch?v=Hr3aW4ObTvg) için bir yapay zeka çözümü istenmektedir. Oyunun incelenmesi, hamleler için arama uzayının oluşturulması ve en doğru hamleye karar veren YZ yöntemi belirlenerek uygulanması.

Kişisel mesajların otomatik kategorilere ayrılması

Kişilerin e-mail mesajlarının içeriklerini tarayan ve otomatik olarak iş-para-arakadaş/aile kategorilerine ayıran doğal dil işleme ve makine öğrenmesi uygulaması

Otomatik olarak konum algılayıp, kullanıcıdan aldığı sesli komut kısıtlarına göre (km veya saat) en doğru yol haritasını çizen, haritada her ulaşılan düğüm hakkında sesli bilgi veren mobil bir turist rehberi uygulaması

Veri madenciliği(VM) aracı geliştirilmesi

Geliştirilen VM aracı, farklı dosya formatlarından okuma yapabilmeli (.doc, .txt, .xls, .arff), .doc –>.arff veya .arff–>.doc dönüşümlerini gerçekleştirebilmelidir. Hazırlanan arayüzden Weka fonksiyonları veya kullanıcıların kodladıkları fonksiyonlar işletilebilmelidir. Araç, istenilen bir veri kümesi için kullanıcının veri madenciliği çözümü ve Wekanın çözümünü karşılaştırabilmelidir.

Sentiment sınıflandırma

İngilizce metinlerin olumlu/olumsuz şekilde otomatik olarak sınıflandırılması için sözlük tabanlı bir sınıflayıcı geliştirilmesi. Başlangıçta temel bir İngilizce sentiment sözlüğü

Akıllı sistemler lab için arayüz tasarım örüntülerinin oluşturulması

Single Board Pc (Raspberry PI) üzerinde Pyhton ile Makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesi

Bilimsel yayınlara atıf analizi, bilimsel yayınlara ait atıf graf veriyapısı oluşturmak ve birbirine benzer yayınları analiz etmek

Türkçe için Temel Bir Doğal Dil İşleme Toolu Geliştirilmesi: Proje ile sizden beklenen doğal dildeki (Türkçe) metinlerin yapısal ve anlamsal

çözümlemesini gerçekleştiren bir arayüz gerçekleştirmenizdir. Arayüz; doküman yükleme, doküman standardizasyon, işaretleme, heceleme, gövdeleme, vektör oluşturma, cümle sınırlarının belirlenmesi, sözcük türü etiketleme, öbek tanıma, varlık ismi tanımlama, sözdizimsel analiz, özellik üretimi adımlarını sağlamalıdır.

Duygu Analizi Gerçekleştiren Uygulama: Duygu analizi, kişilerin ürünler, servisler, firmalar, bireyler, görevler, olaylar, başlıklar ve bunların özellikleri üzerine fikirleri, duyguları, değerlendirmeleri, değer biçmeleri, tutumları ve hislerini analiz etme işidir. Proje ile sizden, Twitter gönderileri üzerinden duygu analizi gerçekleştirmeniz istenmektedir.

Haber Sitelerinde Yer Alan Haberlere Başlık Atanması: Bu proje ile sizden istenen haberler üzerinde klasik metin kategorizasyonu gerçeklemenizdir. Haber sitelerinden elde edilen haberleri ilgili kategorilere atayan bir sistem tasarlamanız beklenmektedir.

Arama Motoru Geliştirme: Proje kapsamında, özelleştirilmiş bir bilgi getirimi sistemi tasarlamanız istenmektedir. Kullanıcı tanımlı bir arama sorgusuna karşılık ilgili web sayfalarını PageRankı büyük olandan küçük olana doğru sunmanız istenmektedir.

Soru Cevaplama Sistemi Geliştirilmesi: Doğal dil işleme ve metin madenciliği

teknikleri kullanılarak kullanıcıdan alınan soruya en uygun cevabı içeren

metnin keşfedilmesi sorudaki anahtar sözcüklerin belirlenmesi (ön işleme ile) ve her anahtar sözcüğün metin içindeki önemine göre uygun cevabın bulunması amaçlanmaktadır.

Yazar Belirleme: Yazar belirleme ile kim tarafından yazıldığı belli olan dokümanlara dayalı olarak yeni gelen ve yazarı belli olmayan dokümanların yazarını belirlemeyi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında sizden istenen şarkı sözlerinden metinsel özelliklerin çıkartılması ve çıkartılan bu metinsel özelliklerin veri madenciliği yöntemleri ile işlenip bir model oluşturulması ile yeni gelen şarkıların yazarlarının belirlenmesidir.

Cinsiyet Tabanlı Yazar Belirleme: Yazarı karakterize etmeyi amaçlayan bu projede eldeki dokümanlardan metinsel özelliklerin çıkartılması ile yazarın cinsiyeti ile ilgili bir çıkarım yapmanız istenmektedir.

Veri Madenciliği Toolu Geliştirme: Bu proje ile sizden istenen geliştireceğiniz Toolun temel veri madenciliği görevlerini yerine getirmesidir.

Sesten Yazıya Dönüştüren Uygulama: Seslerden akustik özelliklerin çıkartılarak Saklı Markov Modeller ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilip sesten yazıya dönüştürme gerçekleştiren bir uygulama gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Küçük bir Türkçe sözlük ile uygulama gerçeklenecektir.

Android Tabanlı Mobil Turist Rehberi: Kullanıcısına turist olarak gittiği şehir ile ilgili gezip görebileceği tarihi turistik mekanları listeleyen, bu mekanlar ile

ilgili bilgiler sunan, bulunduğu konumdan seçtiği yere giden en kısa yolu çizen bir rehber gerçeklemeniz beklenmektedir.

Ses ile kontrol edilebilen  otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi:

Örn: 1-) Akıllı ev sistemi 2-) Akıllı market sistemi v.b.

Beaglebone black gömülü sistem kartı kullanarak akıllı ev otomasyonu geliştirilmesi

Gömülü sistem Lab. için tasarım örüntülerinin hazırlanması: Örn: 1-) Lab’daki projeler için arayüz örüntüsü. 2-) Lab web arayüzü örüntüsü Bu konuda çalışacak öğrencilerin görsel tasarım programlarına hakim olması gerekmektedir. Bu projeye başvuracak öğrencilerin web tasarım ve grafik tasarım ile ilgili olması gerekiyor.

sketchup 3D çizim programı ile bölüm krokisinin 3 boyutlu olarak çıkarılması

Mobil Optik Okuyucu: Mobil bir cihaz kullanılarak Optik Okuıyucu gerçekleştirimi

Zybo Zynq Board kullanılarak temel görüntü işleme algoritmaları gerçekleştirimi

Beaglebone black gömülü sistem kartı kullanarak SİP server üzerinden görüntülü ve ses aktarımı

LeapMotion kullanarak Disleksi hastalarının öğrenmelerinin hızlanmasına yardımcı olacak proje gerçekleştirimi

LeapMotion kullanarak oyun tasarımı

Kinect kullarak Down Sendromlu çocukların dığer insanlarla iletişimi destekleyen oyun gerçekleştirimi

Aşağıdaki mimarileri içeren mobil oyun gerçekleştirimi: 1-) Android Push Notificaiton 2-) WakeLock 2-) Async Task 3-) Web Service

Linux çekirdeğinin derlenerek herhangi bir gömülü sistem(beaglebone black, rasperry pi v.b.) üzerinde çalıştırılması

Python programlama dili kullanarak matrix işlemleri gerçekleyen kütüphanelerin geçeklenmesi

Zynq 700 kartı üzerinde FPGA ve ARM mimarilerinin haberleşmesinin optimize edilmesi

Python dili kullanılarak yazılan matrix kütüphanesinin FPGA kartı üzerinde çalışabilecek mimarinin tasarlanması

3D Oyun Geliştirme Kütüphanesi

Üç boyutlu nesneleri oluşturma, gölgelendirme  ve ışıklandırma , nesnelerin hareketi için gerekli kütüphanelerin oluşturulması ve  Bu kütüphaneyi kullanan  örnek bir uygulamanın geliştirilmesi

Yazılım Mühendisliğnde kullanılan OOP ve Database alanlarında deneyime sahip mühendis yetiştirirerek

Dönem ve Bitirme Projelerinin takibinin bu sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak denetlenmesi amaçlanmaktadır.

Leap Motion ile Quadratör Yönetimi

Elin üç boyutlu olarak hareketlerinin digital ortama aktarılarak quadratör kontrolünün yapılması

Gerçek Zamanlı Ses Sinyalleri Üzerinde Gürültünün Azaltılması

Ses sinyalinin analog ortamdan digital ortama geçirilerek Sinyal işleme algoritmaları ile gerçek zamanlı olarak gürültünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Müşterilein sipariş verebilmesi ve ödeme yapabilmelerini sağlayan bir mobil uygualamanın geliştirilmesi

Aktif RFID ile Şifreli Mesajlaşma Aktif RFID lerin kendi aralarında şifreleme algoritmalarını kullanarak haberleştirilmesi.

Web üzerinden Yapay sinir Ağ modelleme arayüz tasarımı

Elektronik imza gömülü sistem uygulaması

d3js kütüphanesi ile graph+veritabanı uygulaması +Web scraping and crawling: sosyal ağ kullanıcıların bağlantı(tanışıklık) analizi

Unity oyun programlama 3 boyutlu akıllı saldırı ve savunma

IEEE 802.11 mesh network routing simulasyon

LAN’larda Multicast video yayın için ağ tasarım

Kural tabanlı sınav programı hazırlama

Ağ dinleme(wireshark) +veri analizi(SQL Server)+olağan dışılık tespiti(data mining)

Mobil Family Safe uygulaması (android)

İntranette kullanıcı yönelimli dosya paylaşım kütüphanesi

mobil gyro sensör kullanarak 3d oyun tasarımı(labirent)

NS3 veya OPNET kullanarak IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n protokollerinin QOS veya realtime karşılaştırması

Grafoloji araştırma ve uygulaması (İmza analizi)

Microsoft Word ile verilen bir şablonu kullanarak bitirme ve dönem projeleri için format kontrolü yapan yazılımın geliştirilmesi. .NET ile yazılması beklenmektedir.

Güvenli Platform Modülü (Trusted Platform Module (TPM) ) kullanılarak bilgisayarda üretilen logların güvenliğini sağlayan yazılımın geliştirilmesi.

Açık kaynak kodlu Saldırı Önleme Sistemlerinin (IDS) araştırılması

Seçilen bir tanesinin kurularak saldırılar yapılması.

– 30 tane saldırının IDS tarafından tespit edilmesi beklenmekte (tespit ettiği herbir saldırı için 1 puan alırsınız)

– Ayrıca 20 tane tespit edemediği saldırı bulunması beklenmekte (yakalayamadığı herbir saldırı için 1 puan alırsınız)

Bu saldırıların ayrıntılı bir şekilde raporda anlatılması beklenmektedir.

CryptoLocker Saldırısının araştırılması ve bu saldırının çeşitli yöntemler ile sanal bir makina üzerinde uygulanması. Bu saldırıya maruz kalmış bir kişinin sorunun çözümü için çözüm yollarının ayrıntılı bir şekilde sunulması.

Android tabanlı cep telefonları üzerinde güvenli (encrypted) haberleşme imkanı sağlayan haberleşme yazılımının geliştirilmesi. Bu yazılımın haberleşme ortamı olarak skype, whatsapp, cep telefonunun kendi mesaj servisini kullanması ve bu yazılımlara şifreli olarak veriyi yazması ve bu yazılımlar üzerinden karşı tarafa ulaştırması gerekmektedir. Şifreli veriyi bu yazılımlar üzerinden alan kişi geliştirilen yazılım ile çözmesi ve okuyabilmesi beklenmektedir.

Bilgisayarda üretilen logların güvenliğini sağlayan yazılımın geliştirilmesi. Logların değiştirilmediğinin ispat edilmesi.

Sosyal Trafik Ağı (Social Traffic Network)

Kullanıcıların kendilerine yakın konumlarda trafik durumunu (kaza, yol çalışması, vb) kontrol edebilecekleri ve yeni trafik verileri ekleyebilecekleri web sitesi tasarımı ve android uygulaması

Online adaptif sınav sistemi, web arayüzü

Soru hazırlama

Sınav yapma

Android tabanlı

Ders esnasında quiz yapmaya imkan verecek

5 farklı soru tipi olacak (video soru, sesli soru, gibi)

Sınav sistemi hazırlarken ayrıca tez kapsamında anket yapılması da gerecekbilecek

Bluetooth tabanlı öğrenci yoklaması alınması

Android Adım Sayar Uygulaması

ÜNİVERSİTELER İÇİN MOBİL VE WEB TABANLI YÖNETİLEBİLİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ TASARLANMASI

MODÜLER OTEL OTOMASYON SİSTEMİ

SEMANTİK E-TİCARET SİSTEMİ

ÇEVRİM İÇİ TEST WEB UYGULAMASI

PROJE TABANLI ÇALIŞAN MÜHENDİSLİK FİRMALARI İÇİN MVC MİMARİSİ KULLANILARAK WEB TABANLI BİR ERP YAZILIMININ PROJE MODÜLÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE ASP.NET WEB FORMS İLE C# KATMANLI MİMARİ YAPISINDA ÇOK KULLANICILI İNTERAKTİF WEB TABANLI SEYAHAT BLOG UYGULAMASI

ANDROİD VE WEB TABANLI OTOBÜS REZERVASYON UYGULAMASI

WEB DESTEKLİ ONLİNE SINAV SİSTEMİ

GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK DERS PROGRAMI OLUŞTURULMASI

EV ARKADAŞI BULMA ANDROİD UYGULAMASI

MARKET OTOMASYON YAZILIMI

DDOS SALDIRI SİMÜLATÖRÜ UYGULAMASI

İNSÜLİN KULLANAN TİP II DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN ANDROİD YAZILIM KULLANAN CİHAZLAR ÜZERİNDEN TAKİP PROGRAMI  ,

SEKTÖR MAAŞ BİLGİ SİSTEMİ

LINUXTA AĞ ANALİZİ VE IIS SALDIRI TESPİTİ

VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNDEN ID3 SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI KULLANILARAK BİREYLERİN İLGİLENDİKLERİ SİNEMA TÜRLERİNE GÖRE SİNEMA ÖNERİ SİSTEMİ

BİLGİSAYARLA KONTROL EDİLEN ARAMA KURTARMA VE VERİ TOPLAMA ROBOTU

Seriport Terminal Programı ve Cep Telefonu ile Seriport Haberleşmesi

USB Üzerinden HID Arayüzü Kullanarak Çalışan Röle Kontrol Kartı

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE SOLAR PANEL YÖNLENDİRİLMESİ

MOBİL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMLERİ

LABORATUARLAR ARASI SONUÇ KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMİ

İNTERNET ÜZERİNDEN AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

KURUMSAL ANLIK MESAJLAŞMA VE DOSYA PAYLAŞIMI SİSTEMİ

IPS VE FIREWALL YAPILANDIRMASI

MOBİL UZAK MASAÜSTÜ

PALAKA TANIMA SİSTEMİ

UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

WEB TABANLI TELAFFUZLU ESNEK SÖZLÜK

WEB SERVİSLERİ İLE PIC KONTROLLÜ UZAKTAN GÖRÜNTÜ İZLEME SİSTEMİ

RESİM VE SES DOSYALARI ÜZERİNDE STEGANOGRAFİ TEKNİKLERİ KULLANARAK VERİ GİZLEME

ARAÇLARIN UYDULAR (GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM) YARDIMI İLE DÜNYA ÜZERİNDEKİ KONUM VE HAREKETLERİNİN GOOGLE EARTH ÜZERİNDE İZLENMESİ

ELEKTRONİK KART DELİM İŞLEMLERİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME KULLANILARAK STEP MOTORU KONTROLÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BENZER GÖRÜNTÜLERİN TESPİT EDİLMESİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BİR ORTAMIN İNSAN YOĞUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

GÖZBEBEĞİNDEKİ ANLIK BÜYÜME VE KÜÇÜLMELERİN TESPİT EDİLMESİ

2 BOYUTLU İZOMETRİK OYUN MODÜLLERİ VE TASARIMI

SES KOMUT TANIMA İLE BENZETİMLİ ARAÇ KONTROLÜ

ŞİFRELİ KAPI KİLİT SİSTEMİ

TÜRKÇE METİN SESLENDİRME UYGULAMASI

Dijital Haritalardan Veri Çıkarma ve Bazı Kriterlere Göre Cisimlerin Bu Harita Üzerinde En İyi Yerleştirilmesi

Bulanık Mantık (BM) ve/veya Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Sayısal Filtre Tasarımı

BM ve/veya YSA ile Kontrol Sistem Uygulamaları

Web Üzerinden Otomatik Kontrol

Uçuş Kontrol Sistemleri ve İHA

Akademik Personel Bilimsel Yayın Takip Yazılımı (Veri Tabanı + Sorgulama)

Ulusal ve Uluslararası Sempozyum Otomasyonu Yazılımı Geliştirilmesi

Üniversite Soru Bankası Oluşturma ve Internet Üzerinden Deneme Sınavı

Bilgisayar Yazılımı Kullanarak, Bilgisayar Portlarına Veri Aktarma ve Bir Uygulama

Oracle Veritabanı ile Kargo Otomasyonu

E-imza ve Uygulamaları

Tıp Elektroniği ve Uygulamaları, EEG, EKG, AP, Medikal Görüntü İşleme,…

Otomotiv Kontrol Sistemleri

Type2 Bulanık Sistemler

Uzaktan algılama

Makine öğrenmesi ile Görüntü İşleme Uygulamaları

Biometrik özellikler(avuç içi, iris, yüz tanıma)

Google gözlük ile otomatik barkod/teşhis ve hayata dair verilerin okunması

Video ve imgelerde hareket modellenmesi ve takibi

Makine öğrenmesi yöntemleri ile kalp hastalıkları tanısı

Mobil robotlar için yol planlaması algoritmaları

Kinect kullanarak kişinin ayak hareketlerinin algılanması ve buna göre ayakla oynanan basit bir oyunun geliştirilmesi. Örneğin, İki kişi karşılıklı birbirine sanal top ile paslaşma yapacaklar. Görüntü yukarıdan zemine yansıtılacaktır. Oyuncular sahanın iki ucunda birbirine bakar vaziyette beklerler. Sanal topu ayaklarıyla hareket ve yön vererek birbirine gönderirler

Sanal kaleci. Bilgisayarlı görme yöntemleri ile ve kamera veya kinect kullanarak penaltı çeken futbolcunun şutunu yakalayan sanal kaleci yapılacak. Örneğin, kale düz bir duvar olabilir. Bu duvara görüntü projeksiyon cihazıyla yansıtılır. Duvarın üst tarafına bir kinect konulur. Kinect şut çeken kişiyi ve topu algılayıp, topun hız ve yönüne göre kalede nereye isabet edeceğini hesaplar. Buna göre kaleci oraya zıplar.

Staj ve Kariyer Takip Sistemi : Bu proje daha önce önerdiğim sistemin ihtiyaçlara göre genişletilmiş halidir. Bu sistemle bir öğrencinin ilgili mevzuata göre yapacağı staj[lar] baştan sona takip edilebilmektedir. Öğrenci staj defterini sistem üzerinden girebilmesi ve çıktı alması, yanında staj yapılan mühendisin yorum ve kanaatleri gibi öğeler takip edilebilmektedir.

Ses ile PC ya da Akıllı Cihaz Yönetme : Bu proje bir nevi ses tanıma projesidir. Bu konuda yazılmış bir çok makale ve geliştirilmiş kütüphaneler mevcuttur. Bu proje ile PC ya da akıllı cihazlar ses ile yönetlebilmektedir.

Hibrit Biyometrik Kimlik Tanımlama Sistemi : Bu sistemle daha önce geliştirilen farklı kimlik tanımlama sistemleri birleştirilerek tanıma oranı arttırılabilir.

Robot Koluna Satranç Oynatma : Bu proje başlangıç aşamasında gerçeklenmiştir. Devam ettirilerek daha iyi bir proje oluşturulabilir.

Sanal sınıf : Ders verenlerin kaynaklarını paylaştığı, derslerine ilişki video ve diğer kaynakları düzenlediği, öğrencilerle interaktif olarak iletişime geçtiği bir sistem. Sistemde aynı zamanda öğrenciler de birbirleri ile iletişim halinde olabilmektedirler.

Akıllı Kişisel Bilgi Yöneticisi : Kişinin ajanda, takvim, adres defteri, randevular, özel notlar, e-posta, rss izleyici gibi tüm bilgilerinin bir arada tutan, gerektiğinde uyarıcılar oluşturan ve standart biçimlerde girdi alabilen ve çıktı verebilen özel amaçlı bir program

El Yazısı tanıma

Kişi Tanımlama Sistemi : Bir kişinin günlük yazışmalarda kullandığı yazışmalardan kişilerin tanınması

Genetik Programlama Tekniği Kullanılarak Ardışıl Lojik Devre Tasarım Uygulamaları

Lojik devre tasarımında  daha minimal bir devre ile gerçeklenebilirliğin eldesi önemlidir. Bu amaçla,  bir tasarım metodu olarak Genetik Programlama yaklaşımı  kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır.  Bu çalışmada, durum kodlamada ve devrenin KLD kısmının tasarımında etkin olarak GP tekniğinin nasıl kullanıldığını açıklayan bir makaleden yararlanarak bir örnek uygulama yapılması hedeflenmektedir.

DNA Dizilerinin Karşılaştırılması için Bioinformatikte kullanılan

Dinamik Programlama Algoritmalarının İncelenmesi

Biologlar gen fonksiyonları ve onların gelişim tarihi hakkında önemli çıkarımlar yapmak için DNA dizi karşılaştırma algoritmalarını kullanmaktadırlar. Dinamik Programlama ise DNA dizi karşılaştırma algoritmalarının anlaşılması, gen bulma ve diğer bioinformatik problemler için uygulamalarda etkin oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada bioinformatik alanında kullanılan dinamik programlama algoritmaları incelenecek ve pratik bir probleme uygulaması araştırılacaktır.

Nöral Kriptoloji

Yapay sinir ağları ile kriptolojinin birleşimi olarak ifade edilebilecek olan nöral kriptolojinin incelenmesi, bu konuda yapılmış olan araştırmaların ve uygulamaların incelenmesi ve uygulamaların karşılaştırılması.

Femto Hücreler ve Femto Hücreler İçin Uygulama Geliştirilmesi

Femto hücreler (ya da küçük hücreler), ev ya da küçük iş alanları içerisinde mobil ve Internet teknolojilerini bir araya getiren düşük güçlü baz istasyonları ya da erişim noktalarıdır. Femto hücreler, data trafiğinin yerel yönlendirmesi (local routing) sayesinde bir 3G telefon ile ev arasındaki bağlantıyı kurar. Bu projenin amacı; Femto hücreler ile ilgili araştırmaların yapılması ve W-CDMA Femto hücreler üzerinden kullanılabilecek bir uygulama geliştirilmesidir. Projede programlama dili olarak Java kullanılacaktır.

RESİM ŞİFRELEME

Bu projede ilk etapta resim şifreleme konusunda literatür taraması gerçekleştirilecektir. Daha sonra bu konu ile ilgili kullanılan algoritma ve yöntemler incelenerek bir karşılaştırılma gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrenciden yeni bir resim şifreleme algoritması geliştirilmesi istenmektedir.

Mobil Kan Bağışı

Mobil Hareket Algılayıcı Güvenlik Uygulaması

Belediye Otobüsleri İçin Takip ve Anlık Konum Sistemi (Duraklar İçin)

C Compiler

Tıbbi Görüntüler İçin Spektral Grafik Kümeleme

XML Tabanlı Bir Mimari İçin Yeni Bir Dil Tasarımı

EEG, FMRI, FNIRS Beyin Sinyalleri İncelenerek Hastalık Tespiti : Hiperaktivite, Epilepsi vb.

Renk Öğrenme Sistemi

Akıllı Kart Uygulamaları

Türkçe Mail Spam Filtreleme Sistemi

Wireless Sensörler Kullanılarak Sınır  Gözetimi

Deprem Simülatörü

Solunum Cihazları Algoritmaları

Kinect Teknolojisi Kullanarak İşaret Dili Çeviri Platformu

İnteraktif Görme Engelli Bastonu

Parkinson Hastaları İçin Hareket Düzenleyici Sistem

Akıllı Kilit Sistemleri

EEG Okuyucu Destekli Akıllı Ev Tasarımı

Göz Tanıma Sistemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir