Asp.net core Docker Containera kurulumu

Asp.net core Docker Containera kurulumu

Asp.net core Docker Containera kurulumu

Asp.net core Docker Containera kurulumu : Docker, uygulamaları çevrelerinden bağımsız olarak çalıştırmak için kullanılan popüler bir konteynerleştirme aracıdır. .NET Core, Docker ile mükemmel bir şekilde entegre olabilir ve uygulamanızı Docker konteynerinde çalıştırmak, dağıtmak ve yönetmek çok kolay hale getirir.

Asp.net core Docker Containera kurulumu
Asp.net core Docker Containera kurulumu

Adım 1: Docker Kurulumu

Docker kullanmak için, öncelikle Docker Desktop veya Docker Engine kurmanız gerekir. İşletim sisteminize uygun olan sürümü indirip kurabilirsiniz.

Adım 2: .NET Core Uygulaması Oluşturma

Dockerize etmek istediğiniz .NET Core uygulamasını oluşturun veya var olan bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

Adım 3: Dockerfile Oluşturma

Docker container’ınızın nasıl oluşturulacağını belirleyen bir Dockerfile oluşturmanız gerekir. Bu dosya, uygulamanızın Docker konteynerinde nasıl çalıştırılacağına dair talimatlar içerir. Dockerfile örneği (.net core 3.1):

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1 AS build-env
WORKDIR /app

COPY *.csproj ./
RUN dotnet restore

COPY . ./
RUN dotnet publish -c Release -o out

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/aspnet:3.1
WORKDIR /app
COPY --from=build-env /app/out .

ENTRYPOINT ["dotnet", "{UygulamaAdi}.dll"]Adım 4: Docker Image Oluşturma

Dockerfile’ınızı kullanarak bir Docker image oluşturun:

docker build -t {ImageAdi} .Adım 5: Docker Container Oluşturma ve Çalıştırma

Docker image’ınızı kullanarak bir Docker container oluşturun ve çalıştırın:

docker run -d -p 8080:80 --name {ContainerAdi} {ImageAdi}
  • d parametresi, container’ın arka planda çalıştırılacağını belirtir. p parametresi, container’ın hangi portlara bağlanacağını belirler. {ContainerAdi} ve {ImageAdi} parametreleri, sizin belirleyeceğiniz isimlerdir.

Artık .NET Core uygulamanız Docker konteynerinde çalışıyor!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir