Sistem Nedir Sistem de Geri Besleme Nedir?

Sistem Nedir Sistem de Geri Besleme Nedir?

Sistem kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım vardır. Bu tanımlara göre sistem;

►Aralarında karşılıklı ilişkiler olan elemanlar kümesidir.

►Birbirleri ile etkileşimli elemanların oluşturduğu topluluktur.

►Aralarında ilişkiler olan parçaların oluşturduğu topluluktur.

►Plana uygun bir amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış çeşitli bileşenlerin oluşturduğu bütündür.“

Belirli bir amaç doğrultusunda girdilere cevap olarak çıktı üreten, aralarında karşılıklı etkileşimolan elemanlar topluluğuna sistem denir.

”Sistem Geri beslemesi: Sistemin çıktısının bir standart ile kontrol edildiği, eğer ‘fark’ tespit edilmiş ise girdinin değiştirilerek bu farkın giderildiği bir işlemdir. Sistemin en ucundaki elemana “karakutu” denir.

Sistem Nedir Sistem de Geri Besleme Nedir? cevabını verdik iyi çalışmalar dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir