Arduino satış makinası örnekleri

Arduino satış makinası örnekleri

arduino örnekler

Ödev / Proje:

Aşağıda şeması verilen bir otomatik satış makinesi (Vending Machine) gerçekleştirilecektir. Bu makineyi, aşağıda maddeler halinde yazılan istekleri karşılayacak şekilde Arduino Mega 2560 için kodlayınız.

 1. Otomatik satış makinasında dört farklı ürün satılmaktadır. Ürün isimleri ve fiyatları şemada verilmiştir.
 2. Bu satış makinesi sadece bozuk paralar ile çalışmaktadır. Her bir para türünü algılayan sensörler, her bir para atıldığında, hangi para türü ise ilgili çıkış kısa bir süre için LOW sinyali vermektedir. Şemada bu sensörlerin testi için birer buton kullanılmıştır. Butonlara her bir basıp bırakma, o para türünden bir adet atıldı anlamına gelmektedir.
 3. Her bozuk para atıldığında ekranda toplam bakiye güncellenerek gösterilecektir.
 4. Kullanıcı, almak istediği ürün ya da ürünler için yeterli (ya da daha fazla) miktarda bakiye topladığında ürün seçim butonlarını kullanarak istediği ürünü ya da ürünleri alabilecektir.
 5. Ürün seçim butonlarına her bir basıp bırakmada, ilgili üründen bir adet verilecektir. Örneğin aynı üründen iki adet almak istenirse, o ürünün butonuna iki defa basıp bırakmak gerekecektir.
 6. Satın alınan her ürünü vermek için, şemada ürün verme röleleri olarak isimlendirilen ve birer LED ile temsil edilen ürün röleleri vardır. İlgili ürünün rölesi (yani LED) 1 saniye boyunca yanıp sonrasında söndüğünde 1 adet ürün verildiği varsayılacaktır.
 7. Her ürün alındığında, alınan ürünün fiyatı toplam bakiyeden düşülecektir. Eğer herhangi bir ürün seçim butonuna basıldığında o ürünü almak için yeterli bakiye yok ise, ekranda kısa bir süreliğine “BAKİYE YETERSİZ” mesajı gösterilerek aynı zamanda mevcut tüm bakiye para üstü olarak kullanıcıya iade edilecektir.
 8. Para üstü verirken, cihaz kasasındaki bozuk para miktarlarını göz önüne alan bir algoritma kullanılacaktır. Bu algoritmada, öncelikle en çok adedi olan bozuk paralar tercih edilecek ancak tüm bakiye tek tip bozuk para olarak verilmeyecektir. Para üstü, kasadaki bozu paraların adet miktarlarına göre oranlanarak verilmeye çalışılacaktır. Bu konuda kendi özgün algoritmanızı geliştirmeniz gerekecektir. Örneğin, 25Kr üst parası vermeniz gerekiyorsa ve kasada çok miktarda 5Kr varsa 10Kr+5Kr+5Kr+5Kr olarak üst parası verebilir, ancak 10 kuruşların sayısı daha çok ise 10Kr+10Kr+5Kr şeklinde üst parası verebilirsiniz. Eğer 5Kr ya da 10Kr çok az miktardaysa ya da hiç kalmadıysa doğrudan 25Kr üst parası verebilirsiniz. Algoritmanızın amacı, cihaz kasasındaki para türlerinin adetlerini dengeli tutmaya çalışmaktır.
 9. Para üstü algoritmanız, belirli bir para türü eksik ise ya da hiç kalmadıysa ve bundan dolayı para üstünün tamamını vermesi mümkün değilse, bu durumda kasada bulunan mevcut para türlerini kullanarak olası maksimum miktarı vermeye çalışmalıdır. Bu durumda elbette para üstünün bir miktarı verilemeyecektir.
 10. Verilen üst parası miktarı ekrandaki bakiyeden düşülecektir. Tüm para üstü tam olarak verildiğinde doğal olarak ekranda 0.00TL bakiye kalmalıdır. Ancak eksik para türünden dolayı para üstünün tamamı verilememiş ise, bu durumda üst parası olarak veremediğiniz kadar miktar, ekranda bakiye olarak kalacaktır.
 11. Tam para üstü verilememesinden dolayı ekranda kalan bakiye, aynı kişi ya da ondan sonra gelecek olan başka kişiler tarafından üstü tamamlanıp ürünler almak için yeniden kullanılabilecektir.
 12. Üst parası vermek için şemada para üstü röleleri adı verilen ve birer LED ile temsil edilen röleler kullanılmaktadır. Bu LED’lerin her biri 1 kez yanıp söndüğünde o para türünden 1 adet bir adet verildiği varsayılacaktır. Aynı para türünden birden fazla vermek gerekirse, o kadar kez LED yanıp sönmelidir. Aynı anda birden fazla türdeki para üstleri verilebilir. Simülasyonda gözle takip edilebilmesi için her yanıp sönme işlemini 1 saniye bekleme süreleri ile yapmanız uygun olacaktır.
 13. Butonların kararlı okunması için hazır bir buton kütüphanesi kullanabilir ya da isterseniz kendi kodunuzu yazabilirsiniz.
 14. Arduino satış makinası örnekleri ve benzer uygulamalar için sitemizi takip edebilirsiniz.

Projeyi github sayfamdan inceleyebilirsiniz. Github gitmek için tıklayın

/* Numara Ad Soyad
 Kesan Yusuf Capraz Uygulamali Bilimler Yuksekokulu
 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilisim Sistemleri Bolumu
 BST308 Mikroislemciler Dersi
 2019-2020 Egitim Ogretim Yili Bahar Yariyili Final Odevi Projesi
 (Otomatik Satis makinesi - Vending Machine)
 Credit : Murat Çiçek 2020 june
*/

#include <LiquidCrystal.h>
#define birlira 17
#define ellikurus 18
#define yirmibeskurus 19
#define onkurus 20
#define beskurus 21
#define sual A15
#define kekal A14
#define gofretal A13
#define cikolataal A12
#define redPin A4
#define greenPin A5
#define bluePin A6
#define yellowPin A7
#define pyellowPin 8
#define pbluePin 9
#define predPin 10
#define pgreenPin 11
LiquidCrystal lcd(34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45);

// Satilan urunlerin fiyatlari (calisma boyunca sabit)
const float fiyat_su = 1.50f;
const float fiyat_kek = 2.25f;
const float fiyat_gofret = 3.75f;
const float fiyat_cikolata = 4.15f;

// Urun stok miktarlari bu degiskenlerde tutulacak
int stok_su;
int stok_kek;
int stok_gofret;
int stok_cikolata;

// Cihaz kasasında hangi para urunden kacar adet oldugu tutulacak
int kasa_5kr;
int kasa_10kr;
int kasa_25kr;
int kasa_50kr;
int kasa_1tl;

// Aktif bakiye miktari bu degiskende tutulacak
float bakiye;
void paraUstu() {
 
 if(bakiye<=0){
   bakiye=0;
   islemler();
 }
 while (bakiye > 0.00f) {
  if (bakiye >= 1.00f) {
   bakiye -= 1.0f;

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("1 TL VERiLDi");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(bakiye, 2);
   // 1 saniye boyunca ürün ledi yanacak
   digitalWrite(predPin, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(predPin, LOW);
   kasa_1tl--; // kasadan para eksiltiyoruz
   delay(500);
   paraUstu();
  } else if (bakiye >= 0.50f) {
   bakiye -= 0.50f;

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("50 Krs VERiLDi");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(bakiye, 2);
   // 1 saniye boyunca ürün ledi yanacak
   digitalWrite(pgreenPin, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pgreenPin, LOW);
   delay(500);
   kasa_50kr--; // kasadan para eksiltiyoruz
   paraUstu();
  }else if (bakiye >= 0.25f) {
   bakiye -= 0.25f;

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("25 Krs VERiLDi");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(bakiye, 2);
   // 1 saniye boyunca ürün ledi yanacak
   digitalWrite(pbluePin, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pbluePin, LOW);
   delay(500); 
   kasa_25kr--; // kasadan para eksiltiyoruz
   paraUstu();
  }else if (bakiye >= 0.10f) {
   bakiye -= 0.10f;

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("10 Krs VERiLDi");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(bakiye, 2);
   // 1 saniye boyunca ürün ledi yanacak
   digitalWrite(pbluePin, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pbluePin, LOW);
   delay(500);
   kasa_10kr--; // kasadan para eksiltiyoruz
   paraUstu();
  }else if (bakiye >= 0.050f); {
   bakiye -= 0.05f;

   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("5 Krs VERiLDi");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(bakiye, 2);
   // 1 saniye boyunca ürün ledi yanacak
   digitalWrite(pyellowPin, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pyellowPin, LOW);
   delay(500);
   kasa_5kr--; // kasadan para eksiltiyoruz
   paraUstu();}
  }
}
void islemler() {
 if (digitalRead(birlira) == LOW) //1 lira
 {
  bakiye += 1.00f;
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("URUN SECINIZ  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bakiye: ");
  lcd.print(bakiye, 2);
  lcd.print(" TL ");
 } else if (digitalRead(ellikurus) == LOW) //50 kuruş 
 {
  bakiye += 0.50f;
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("URUN SECINIZ  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bakiye: ");
  lcd.print(bakiye, 2);
  lcd.print(" TL ");
 } else if (digitalRead(yirmibeskurus) == LOW) //20 kuruş
 {
  bakiye += 0.25f;
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("URUN SECINIZ  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bakiye: ");
  lcd.print(bakiye, 2);
  lcd.print(" TL ");
 } else if (digitalRead(onkurus) == LOW) //10 kuruş
 {
  bakiye += 0.10f;
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("URUN SECINIZ  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bakiye: ");
  lcd.print(bakiye, 2);
  lcd.print(" TL ");
 } else if (digitalRead(beskurus) == LOW) //5 kuruş
 {
  bakiye += 0.05f;
  delay(300);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("URUN SECINIZ  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Bakiye: ");
  lcd.print(bakiye, 2);
  lcd.print(" TL ");
 }
 if (digitalRead(sual) == LOW) // su alımı
 {
  if (bakiye >= 1.50f) {
   bakiye -= 1.50f;
   delay(300);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("URUN SECINIZ  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Bakiye: ");
   lcd.print(bakiye, 2);
   lcd.print(" TL ");
   digitalWrite(redPin, HIGH);
   delay(300);
   digitalWrite(redPin, LOW);
   paraUstu();
  } else {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("UYARI  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("BAKIYE YETERSIZ ");
   delay(500);
  }
 }

 if (digitalRead(kekal) == LOW) // kek alımı
 {
  if (bakiye >= 2.25f) {
   bakiye -= 2.25f;
   delay(300);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("URUN SECINIZ  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Bakiye: ");
   lcd.print(bakiye, 2);
   lcd.print(" TL ");
   digitalWrite(greenPin, HIGH);
   delay(300);
   digitalWrite(greenPin, LOW);
   paraUstu();
  } else {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("UYARI  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("BAKIYE YETERSIZ ");
   delay(500);
  }

 }
 if (digitalRead(gofretal) == LOW) // gofret alımı
 {
  if (bakiye >= 3.75f) {
   bakiye -= 3.75f;
   delay(300);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("URUN SECINIZ  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Bakiye: ");
   lcd.print(bakiye, 2);
   lcd.print(" TL ");
   digitalWrite(bluePin, HIGH);
   delay(300);
   digitalWrite(bluePin, LOW);
   paraUstu();
  } else {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("UYARI  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("BAKIYE YETERSIZ ");
   delay(500);
   
  }
 }
 if (digitalRead(cikolataal) == LOW) //çikolata alımı
 {
  if (bakiye >= 4.15f) {
   bakiye -= 4.15f;
   delay(300);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("URUN SECINIZ  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Bakiye: ");
   lcd.print(bakiye, 2);
   lcd.print(" TL ");
   digitalWrite(yellowPin, HIGH);
   delay(300);
   digitalWrite(yellowPin, LOW);
  } else {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("UYARI  ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("BAKIYE YETERSIZ ");
   delay(500);

  }

 } else {}
}
void setup() {

 lcd.begin(16, 2);

 // Baslangictaki urun stoklari
 // test icin degistirebilirsiniz
 stok_su = 13;
 stok_kek = 7;
 stok_gofret = 11;
 stok_cikolata = 9;

 // Baslangicta kasada bulunan paralar
 // test icin degistirebilirsiniz
 kasa_5kr = 20;
 kasa_10kr = 15;
 kasa_25kr = 10;
 kasa_50kr = 10;
 kasa_1tl = 10;

 // Bakiye baslangicta sifir
 bakiye = 0.0;
 pinMode(17, INPUT_PULLUP);
 pinMode(18, INPUT_PULLUP);
 pinMode(19, INPUT_PULLUP);
 pinMode(20, INPUT_PULLUP);
 pinMode(21, INPUT_PULLUP);
 pinMode(A15, INPUT_PULLUP);
 pinMode(A14, INPUT_PULLUP);
 pinMode(A13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(A12, INPUT_PULLUP);
 pinMode(redPin, OUTPUT); //su satın alındığında kırmızı ısık yanar 
 pinMode(greenPin, OUTPUT); //kek satın alındığında kırmızı ısık yanar 
 pinMode(bluePin, OUTPUT); //gofret satın alındığında kırmızı ısık yanar 
 pinMode(yellowPin, OUTPUT); //çikolata satın alındığında kırmızı ısık yanar 
 pinMode(pyellowPin, OUTPUT); // para üstü 1 lira verince yanar
 pinMode(pbluePin, OUTPUT); // para üstü 50 kuruş verince yanar
 pinMode(predPin, OUTPUT); // para üstü 25 kurus verince yanar
 pinMode(pgreenPin, OUTPUT); // para üstü 10 kuruş verince yanar
}

void loop() {

 // mevcut durumla ilgili bilgi yaz
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("URUN SECINIZ  ");

 // atilan para tutarini (bakiyeyi) goster
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Bakiye: ");
 lcd.print(bakiye, 2);
 lcd.print(" TL ");

 
  islemler(); 

}

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir