Angular Template-driven Form ile Validation Ekleme

Angular Template-driven Form ile Validation Ekleme

Angular Template-driven Form ile Validation Ekleme

Angular‘da NgModel validasyonları kontrol edip ile typescript yapısında kodu yakalayıp post ediyoruz.

movie-create.component

<h1>Create Movie</h1>

<form #form="ngForm" (ngSubmit)="createMovie()">

 <div class="mb-3">
  <label for="title" class="form-label">Title</label>
  <input required minlength="5" #title="ngModel" (change)="log(title)" type="text" [(ngModel)]="model.title" name="title" class="form-control">
  <div class="alert alert-danger" *ngIf="title.invalid && title.touched">
   <p *ngIf="title.errors?.['required']">gerekli alan</p>
   <p *ngIf="title.errors?.['minlength']">min 5 karakter girmelisiniz.</p>
  </div>
 </div>

 <div class="mb-3">
  <label for="description" class="form-label">Description</label>
  <textarea required class="form-control" [(ngModel)]="model.description" name="description" #description="ngModel"></textarea>
  <div class="alert alert-danger" *ngIf="description.invalid && description.touched">
   gerekli alan
  </div>
 </div>

 <div class="mb-3">
  <label for="imageUrl" class="form-label">imageUrl</label>
  <input required type="text" [(ngModel)]="model.imageUrl" class="form-control" name="imageUrl" #imageUrl="ngModel">
  <div class="alert alert-danger" *ngIf="imageUrl.invalid && imageUrl.touched">
   gerekli alan
  </div>
 </div>

 <div class="mb-3">
  <label for="categoryId" class="form-label">category</label>
  <select required [(ngModel)]="model.categoryId" class="form-select" name="categoryId" #categoryId="ngModel">
   <option value="">Seçiniz</option>
   <option *ngFor="let item of categories" [value]="item.id">{{ item.name }}</option>
  </select>
  <div class="alert alert-danger" *ngIf="categoryId.invalid && categoryId.touched">
   gerekli alan
  </div>
 </div>

 <button [disabled]="form.invalid" type="submit" class="btn btn-primary">Create</button>

</form>
movie-create.component.html

movie-create.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { NgForm } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { Category } from '../models/category';
import { AlertifyService } from '../service/alertify.service';
import { CategoryService } from '../service/category.service';
import { MovieService } from '../service/movie.service';


@Component({
 selector: 'app-movie-create',
 templateUrl: './movie-create.component.html',
 styleUrls: ['./movie-create.component.css'],
 providers: [CategoryService, MovieService]
})
export class MovieCreateComponent implements OnInit {

 categories: Category[];
 model: any = {
  categoryId: ''
 };

 constructor(private categoryService: CategoryService,
       private movieService: MovieService,
       private router: Router,
       private alertify: AlertifyService) { }

 ngOnInit(): void {
  this.categoryService.getCategories().subscribe(data => {
   this.categories = data;
  })
 }

 createMovie() {

  const movie = {
   id: 0,
   title: this.model.title,
   description: this.model.description,
   imageUrl: this.model.imageUrl,
   isPopular: false,
   datePublished: new Date().getTime(),
   categoryId: this.model.categoryId
  };


  console.log(movie);

  this.movieService.createMovie(movie).subscribe(data =>
   this.router.navigate(['/movies', data.id])
  );

 }

 log(value: any) {
  console.log(value);
 }

}
movie-create.component.ts

Sytle.css

.form-control.ng-touched.ng-invalid {
 border-left: 5px solid #a94442;
}

.form-control.ng-dirty.ng-valid {
 border-left: 5px solid #42A948;
}
Style.css

Son Halilin Ekran Görüntüsü Aşağıdaki Gibidir.

Angular Template-driven Form ile Validation Ekleme

Angular Template-driven Form ile Validation Ekleme konumuzun sonuna geldik herkese teşekkürler.

Not: Sadık Turan‘ a teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir