ABSTRACT (Soyut sınıf) NEDİR NASIL KULLANILIR ÖRNEKLER

ABSTRACT CLASS
-> new kelimesi ile oluşturulmaz.
-> Birleştirici rol oynar.
-> Özet sınıftan türetilmiş alt sınıflara ait nesneler, özet sınıf tipindeki referanslara
bağlanabilir (upcasting)
-> Bu şekilde polymorhism ve late binding kullanılabilir.
-> Bir sınıfın özet olabilmesi için en az bir tane soyut metot içermesi gerekir.
-> Özet metotların gövdesi bulunmaz (yani içi boş ve hiçb ir iş yapmayan metot
görünümündedirler.)
-> Özet sınıftan türetilmiş sınıfların bu sınıfa ait metotları override etmesi gereklidir.


abstract void calis(); // gövdesi olmayan özel metot ve tamamı ile bir boş şablon görünümünde ve
görevindedir.


-> abstract sınıflar miras alınmadan kullanılamaz.
-> Özet sınıftan türeyen sınıf nesneleri üzerinden özel sınıfa ait yapıcılar kullanılarak özet
sınıfın üye değişkenleri değiştirilir.
-> Özet sınıflar türünden nesneler tanımlanamaz.
-> Özet sınıflar özet metotlar içerebilir ö zet sınıfın sahip olduğu erişim belirteci onu inherit
eden sınıf ile aynı olmak zorundadır.
-> Özet sınıflarda sealed kelimesi kullanılamaz.
-> Özet sınıflar private, virtual, ya da static olamazlar

 1    using System; 
   2    
   3    namespace abstract_uygulama_1 
   4    { 
   5    abstract class insan 
   6    { 
   7     public abstract void konus(); 
   8    } 
   9    class ingiliz : insan 
   10   { 
   11    public override void konus() { Console.WriteLine("Hello"); } 
   12   } 
   13   class Program 
   14   { 
   15    static void Main() 
   16    { 
   17     ingiliz ing = new ingiliz(); 
   18     ing.konus(); 
   19     Console.ReadLine(); 
   20    } 
   21   } 
   22   } 

ÖRNEK ► Abstract Uygulama 2

 

    1   using System; 
    2   //abstrct sınıfın oluşturulması 
    3   namespace abstract_uygulama 
    4   { 
    5   abstract class absClass 
    6   { 
    7    //abstract olmayan bir metot 
    8    public int toplama(int sayi1, int sayi2)  
    9    { 
   10     return sayi1 + sayi2; 
   11    } 
   12    //derived class'ta overide edilecek bir abstract metot 
   13    public abstract int carpma(int sayi1, int sayi2); 
   14   } 
   15   //absClass'ın child class'ı 
   16   class absDerived : absClass 
   17   { 
   18    //override kullanılarak abstract metodun implementasyonu 
   19    public override int carpma(int sayi1, int sayi2) 
   20    { 
   21     return sayi1 * sayi2; 
   22    } 
   23    static void Main() 
   24    { 
   25     absDerived hesapla = new absDerived(); 
   26     int topla = hesapla.toplama(10, 20); 
   27     int carp = hesapla.carpma(10, 20); 
   28     Console.WriteLine("Toplam: {0}, Carpim: {1}", topla, carp); 
   29     Console.ReadLine(); 
   30    } 
   31   } 
   32   } 

ÖRNEK ► Abstract Uygulama 3

    1   using System; 
    2   
    3   namespace abstract_uygulama 
    4   { 
    5   abstract class Calisan 
    6   { 
    7    public string gorev = "Calisan"; 
    8    public abstract void calis(); //abstract metot  
    9    public void zamyap() 
   10    { 
   11     Console.WriteLine("Calisan zam istiyor, o zaman kovun!"); 
   12    } 
   13   } 
   14   class Mudur : Calisan 
   15   { 
   16    public Mudur() { gorev = "Mudur"; } 
   17    public override void calis() { Console.WriteLine("Mudur gec geliyor!"); } 
   18   } 
   19   class Programci : Calisan 
   20   { 
   21    public Programci() { gorev = "Yazilimci"; } 
   22    public override void calis() { Console.WriteLine("Programci sabaha kadar calisiyor..."); 
     } 
   23    public void zamyap() 
   24    { 
   25     Console.WriteLine("Programci zam istiyor"); 
   26    } 
   27   } 
   28   class Pazarlamaci : Calisan 
   29   { 
   30    public Pazarlamaci() { gorev = "Pazarlamaci"; } 
   31    public override void calis() { Console.WriteLine("Pazarlamaci hep disarda geziyor..."); } 
   32   } 
   33   public class Program 
   34   { 
   35    static void mesaiBasla(Calisan[] c) 
   36    { 
   37     for (int i = 0; i < c.Length; i++) 
   38     { 
   39      c[i].calis(); 
   40     } 
   41    } 
   42    static void Main() 
   43    { 
   44     Calisan[] c = new Calisan[4]; 
   45     c[0] = Calisan(); // soyut sınıflar new ile direkt oluşturulamaz. 
   46     c[1] = new Mudur(); 
   47     c[2] = new Programci(); 
   48     c[3] = new Pazarlamaci(); 
   49     mesaiBasla(c); 
   50     Console.ReadLine(); 
   51    } 
   52   } 
   53   } 

ABSTRACT VE INTERFACE ARASINDAKİ FARKLAR

Bir arayüz metotları uygulayamaz. Bir ab stract sınıfı, yöntemleri uygulayabilir.
-> Bir interfa s ancak başka bir arayüzden miras alabilir. Bir ab stra ct cla ss bir
cla ss bitmiş veya daha fazla arayüz s.
-> Bir arayüz alan içeremez. Ab stra ct cla ss alanları içerebilir.
-> Bir arabirim özellik tanımını içerebilir ve ab stract sınıfı bir özelliği uygulayabilir.
-> Bir arabirim yapıcı ve yapılandırıcıları içeremez. Soyut bir cümle şunları içerebilir:
yapıcı ve yıkıcı s.
-> Bir arayüz, yapılardan miras alınabilir. Bir ab stract cla ss,
yapıya göre s.
-> Bir arayüz birden çok kalıtımı destekleyebilir, bir ab stract sınıfı birden fazla kalıtım olamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir