Python Sınav Soruları Başlangıç-Orta-İleri Seviye

python_logo

Python Sınav Soruları Başlangıç-Orta-İleri Seviye

Pythonda gelişmek isteyen arkadaşlar için sınav soruları hazırladım biraz göz gezdirirseniz güzel bir çalışma sağlamış olursunuz. İyi öğrenmeler.

**Keşifçi Seviye Sorular:**

1. Python kodunda “print” fonksiyonu ne işe yarar?

– `print()` fonksiyonu, Python’da bir metnin ekrana yazdırılmasını sağlayan bir fonksiyondur. `print()` fonksiyonu, paraneteleri (yazılacak metni) alır ve bu metni standart çıkışa (ekrana veya dosyaya) yazdırır.

2. Python kodunda “if” ifadesi ne zaman kullanılır?

– `if` ifadesi, Python’da bir koşulun kontrol edilmesini sağlayan bir yapıdır. Koşul doğruysa, `if` bloğundaki kod çalıştırılır; aksi takdirde, if bloğu atlanır ve kod akışı `if` bloğunun dışına devam eder.

3. Python’da değişkenler nasıl tanımlanır ve atama işlemi nasıl yapılır?

– Değişkenler, Python’da bir değerin saklanmasını sağlayan bir isimdir. Değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez. Değişken, bir değer ataması yapıldıktan sonra otomatik olarak veri tipini alır. Değişkenler tek tek ya da birden fazla aynı anda atama işlemi ile tanımlanabilirler örn. `a = 5` ya da `b, c = 7, “Merhaba Dünya”`.

4. Python’da listeler nasıl tanımlanır ve manipüle edilir?

– Liste, farklı veri türlerini depolamak için Python’da kullanılan bir veri tipidir. Listeler, `[]` parantezleri kullanılarak tanımlanır ve elemanlar, virgülle ayrılarak girilir. Listelerde elemanlar indis numaraları sayesinde ulaşılabilirler. Listeler, ekleme, silme vb. işlemler için de kullanılabilirler.

5. Python’da döngüler nelerdir ve nasıl kullanılırlar?

– Python’da döngüler, belirli bir işlemin tekrarlanmasını sağlayan bir yapıdır. İki tür döngü vardır: `for` ve `while` döngüleri. For döngüsü, özellikle belirlenen bir aralığın taraması için kullanılırken, while döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri sürdürür.

**Orta Seviye Sorular:**

1. Python’da hangi veri türleri vardır ve bunlar nasıl kullanılır?

– Python’da birkaç veri tipi mevcuttur: Sayısal veri tipleri (int, float, complex), Dizeler (str), Boole (bool), Listeler, Demetler (tuple), Sözlükler (dictionary) ve Küme (set). Her bir veri tipi farklı kullanım durumları ve özelliklere sahiptir.

2. Python’da fonksiyonlar nasıl tanımlanır ve kullanılır?

– Python’da fonksiyonların tanımı, `def` anahtar sözcüğüyle başlar ve sonrasında fonksiyonun adı, gerekli argümanlar ve `:` işareti ile devam eder. Python’daki fonksiyonlar, işlemin tek tek yazılmasının önüne geçip kod tekrarını azaltarak daha kolay ve verimli bir yazım sağlar.

3. Python’da lambda fonksiyonları ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

– Lambda fonksiyonları, daha kısa fonksiyonlar tanımlamak için kullanılan fonksiyonlardır. Lambda fonksiyonları `lambda` anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanır ve işlemi daha hızlı bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Kullanım alanları daha çok filtreleme işlemlerinde veya biraz daha basit işlemler yapmak için kullanılır.

4. Python’da nesne yönelimli programlama nasıl yapılır ve neden kullanılır?

– Python nesne yönelimli bir programlama dilidir. Nesneye yönelik programlama (OOP) bir programlama prensibidir ve oluşturulan kodların daha modüler ve anlaşılabilir olmasını sağlar. Nesneye yönelik programlama, Python’da bir sınıf oluşturarak ve bu sınıfların nesnelerini türeterek yapılır.

5. Python’da modüller ve paketler nedir ve nasıl kullanılır?

– Python’daki modüller, belli bir amaç için hazırlanmış kod küpleridir ve Python’da kod tekrarını azaltır. Modüller, `import` anahtar sözcüğü kullanılarak yüklenir ve kullanılır. Paketler ise, modülleri bir arada saklamak için kullanılan ve kod organizasyonu sağlayan yapıdır. Paketler modüllerden oluşur ve birbirlerine bağımlı olabilirler. Paketler, dosya sisteminde birçok modülü gruplandırarak organize ederler.

**Zor Seviye Sorular:**

1. Python’da hata ayıklama (debugging) nasıl yapılır ve hangi araçlar kullanılır?

– Python hata ayıklama, `print` ifadeleri kullanarak veya bir hata ayıklama programı (debugger) yardımıyla yapılabilir. Python’da yerleşik olarak bir hata ayıklama programı olan `pdb` mevcuttur. `pdb`, kodun çeşitli noktalarında durdurarak kodu adım adım incelemeyi sağlar.

2. Python’da çok iş parçacıklı (multithreading) programlama nasıl yapılır ve neden kullanılır?

– Python, `threading` modülü kullanarak çok iş parçacıklı programlama yapabilir. Çok iş parçacıklı programlama, bir işi yürütmek için birden fazla iş parçacığı kullanılması anlamına gelir. Çok iş parçacıklı programlama, çoklu çekirdekli bilgisayarlarda işlem gücünü daha etkili bir şekilde kullanmayı sağlar.

3. Python’da dekoratörler ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

– Dekoratörler, bir işlevin davranışını değiştiren bir tasarım özelliğidir. Dekoratörler, işlevi özelleştirmek veya işlevi genişletmek için kullanılabilirler. Dekoratörler, işlevi işleyen ve bir işlev geri döndüren bir işlevdir.

4. Python’da veri tabanı işlemleri nasıl yapılır? SQL işlemleri Python üzerinde nasıl kullanılır?

– Python’da veritabanı ile çalışmak için birçok kütüphane mevcuttur. PyMySQL, SQLite, PostgreSQL gibi veritabanı bağlantıları kurabilirsiniz. Bunlar, PDO vb. kullanıldığında veri tabanında sorgular yapmanızı sağlar. Ayrıca bir veritabanı yönetim sistemi olarak dünya genelinde çok kullanılan SQL dilindeki işlemleri de kodlar üzerinden yürütmek için Python kütüphaneleri mevcuttur, örn. pyodbc, sqlalchemy.

5. Python’da hangi kütüphaneler bulunur ve bu kütüphaneler nelerdir?

– Python’da birçok kütüphane mevcuttur. Bunlar arasında en popüler kütüphaneler şunlardır: NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, OpenCV, TensorFlow, Selenium, Django. NumPy, bilimsel hesaplamalar için yaygın olarak kullanılırken, Pandas, veri analizi işlemleri için kullanılır. Matplotlib, grafiksel gösterimler için kullanılırken, SciPy, matematiksel işlemlerin yapılmasını sağlar. OpenCV, bilgisayarlı görü işleme için kullanılırken, TensorFlow, yapay zeka işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Selenium, bir web test aracıdır ve Django, bir web uygulaması çatısıdır. Tabi bu kütüphanelerden bazıları, özel sektör için özel işlemler yürütmeye yarayan kütüphanelerdir.

Python‘da ilerlemek isteyenler detaylı inceleyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir