İŞ SIRALAMA ALGORİTMALARI NELERDİR ÖRNEKLER

İŞ SIRALAMA ALGORİTMALARI NELERDİR ÖRNEKLER

1)FİFO SIRALAMA
FİFO (ilk gelen ilk çıkar) sıralama yöntemi en basit sıralama yöntemidir. Prosesler sisteme geliş
sırasına göre kesintisiz olarak çalışırlar. Uzun prosesler yüzünden kısa prosesler gereksiz
beklerler. Etkileşimli prosesler varsa etkin bir yöntem değildir uzun yanıt süreleri oluşabilir.
G/Ç yoğun prosesler için uygun değildi çünkü G/Ç bekleme sırasında boş ve gereksiz beklemeler
oluşur.
FİFO genelde diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.

 

fifo
fifo
2)ROUND-ROBİN SIRALAMA
Round-robin yönetimi dönüşümlü sıralama olarak da bilinir. Kesintili bir yaklaşımdır. MİB belirli
zaman dilimleriyle proseslere sırayla paylaştırılır. Proseslerin MİB’i kullandıkları en küçük zaman
dilimine quantum denilir. Proses bu zaman diliminde bitmezse kuyruğun sonuna eklenir.
>Etkileşimli prosesler varsa daha etkin bir yöntemdir.
>Etkin bağlam değiştirme yaklaşımları ile bağlam değiştirme gecikmeleri azaltılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, yeni gelen prosesin aynı anda işlem gören prosese
göre kuyruklama öncelikli olmasıdır. Çünkü yeni gelen proses hiç hizmet görmemiştir. Diğeri
ise hizmet görmüştür. Doğal olarak hizmet görmemiş proses hizmet görene göre kuyrukta daha
öncelikli olmalıdır.
Bu sıralamada zaman dilimi boyu seçimi önemlidir. Zaman dilimi verilmemişse, seçim imkânı
varsa doğru seçilmelidir çünkü süre sistemin başarımında etkilidir. Küçük veya büyük, sabit veya
değişken, her kullanıcıya aynı veya ayrı gibi kategoriler olabilir. çünkü büyük zaman dilimi
seçilirse yöntem FİFO gibi olacaktır, proses sonlanır boş zaman kalması bile söz konusu olur.
Çünkü küçük zaman dilimi seçilirse bağlam değiştirmede çok zaman kaybı olacak böylece MİB
etkin paylaşılmayacaktır.

 

roundrobinsıralama
roundrobinsıralama
>Zaman dilimi yaklaşık olarak ortalama bir etkileşim süresi kadar olmalı
>Zaman dilimi en uzun prosesten uzun olursa geliş sırasına göre olan yöntemle aynı
3)EN KISA İŞ İLK ÖNCE YÖNTEMİ
Kesintisiz bir yöntemdir. Sonlanmak için en az süreye ihtiyaç duyan proses önce çalıştırılır.
FİFO’ya göre ortalama bekleme süresi azalmıştır. Kısa işlere iyi hizmet verir. Etkileşimli
ortamlara uygun değildir. Bu yöntemin problemi, prosesin sonlanması için ne kadar MİB
kullanması gerektiğinin bilinmesidir. Bunun için kullanıcı tahmini süre verebilir. Proses verilen
süreden çok uzun sürerse kesilir ve sonra çalıştırılır. Üretim ortamlarında daha önceden çalışmış
prosesin süresi bilinebilir ancak geliştirme ortamlarında proseslerin çalışma süreleri çoğunlukla
bilinmez.

 

enkisais
enkisais

 

4)KALAN SÜRESİ EN AZ OLANA GÖRE SIRALAMA
En kısa iş ilk önce yönetimin kesintili halidir. Zaman paylaşımlı sistemlerde iyi başarım
göstermektedir. Yeni gelen prosesler de göz önüne alınarak, sonlanmasına en az kalan proses
önce çalıştırılır. Çalışan proses yeni gelen kısa bir proses yüzünden kesintiye uğrayabilir.
Proseslerin sonlanma süresi bilinmelidir. Zaman kaybı fazladır çünkü kullanılan ve kalan süre
hesabı yapılır ve kesintide bağlam değiştirme vakit kaybettirir.

 

kalansuresisyapimi

isyapisi

5)YANIT SÜRESİ ORANI EN YÜKSEK OLANA GÖRE SIRALAMA
En kısa iş önce yöntemi kısa işlere iyi yanıt verir. Bu durumda kısa iş çabucak hizmet görebilir
ama uzun işler çok bekleyebilir. Bu yöntem bekleme zamanını da işin içine katarak bu hatayı
düzeltme amaçlı bir yaklaşımdır. Kesintisizdir. Proses önceliği prosesin gerek duyduğu hizmet
süresi ve hizmet almak için beklediği süreye bağlıdır.
Öncelik değeri;
Öncelik = ( bekleme süresi + hizmet süresi) / ( hizmet süresi) ile bulunur.
Böylece uzun süredir bekleyen proses ve kısa işlere yüksek öncelik verilmiş olur. Dengeli bir
çözüm oluşturulur.

issuresi

İŞ SIRALAMA ALGORİTMALARI NELERDİR ÖRNEKLER

sonucproses
6)ÇOK DÜZEYLİ KUYRUKLAR
Hangi yöntem gerçekleştirilirse gerçekleştirilirsin tek düzeyli kuyruk problem oluşturmaktadır.
Örneğin, tek düzeyli bir yapıda proseslerden bir tanesi giriş beklerse diğerleri de o prosesi
bekleyecektir. Öncelik değerleri birbirinden farklı işlemler için tek hazır kuyruğu yetersiz
kalmaktadır.
Bu probleme çözüm olarak çok düzeyli kuyruk kullanılmaktadır. Bu yöntemde bellek büyüklüğü,
proses önceliği ve proses türüne göre birbirinden farklı her işlem için ayrı bir hazır kuyruğu
tutulmaktadır.
>Prosesler bu bilgilere göre kalıcı olarak bir kuyruğa atanmaktadır.
>Her kuyruğun kendine ait bir iş sıralama algoritması bulunmaktadır.
>Ayrıca kuyruklar arasında sabit öncelikli kesintili bir sıralama algoritması
gerçeklenmektedir. Her kuyruğun daha alt düzey kuyruğa göre önceliği bulunmaktadır.
>Bir proses işlemciyi kullanırken daha yüksek öncelikli bir proses kesilir ve yeni yüksek
öncelikli proses çalıştırılır.
>Kuyruklar arasında işlemci kullanımı sıralaması için diğer bir yöntem ise zaman
paylaşımıdır. Her kuyruğa belirli bir zaman dilimi tahsis edilir. Bu zaman içinde
kuyruktaki prosesler arasında MİB paylaştırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir